Dezbatere publica – Proiectul Bugetului local pe anul 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art 39,alin 1 –alin 6 Primăria Valea Ramnicului supune dezbaterii publice ”Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, sinteza secțiunilor de funcționare și dezvoltare, precum și listele obiectivelor de investiții pe anul 2024. ”

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect impozite si taxe locale pentru anul 2022

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ

Citeste mai mult

Anunt public – Proiect privind completarea art.2 din H.C.L. Valea Râmnicului nr.6 din 28.01.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău și darea în administrare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori

Anunt public – Proiect privind amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții și demolări

Dezbatere publica – Proiectul Bugetului local pe anul 2021

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam in sinteza „Proiectul bugetului local al comunei Valea Ramnicului pe anul 2021” Citeste mai mult