Dispozitia 99/2022

privind constituirea comisiei de concurs precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de : inspector, clasa I, grad principal – COMPARTIMENT BUGET FINANȚE CONTABILITATE, RESURSE UMANE SALARIZARE, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău

Dispozitia 98/2022

privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău

Dispozitia 96/2022

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Dănulescu Cosmin – Ionuţ având funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, Compartiment Situații de urgență și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului

Dispozitia 95/2022

privind desemnarea doamnei Porumb Alina – referent II, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, pentru primirea, verificarea și înregistrarea contractelor de arendă într-un registrul special

Dispozitia 94/2022

privind desemnarea doamnei Bălașu Mara – Alexandra – inspector, gradul profesional asistent, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, pentru primirea, verificarea și întocmirea dosarelor privind vânzarea – cumpărarea terenurilor din extravilan