Dispozitia 121/2022

privind desemnarea doamnei Bălașu Mara – Alexandra – inspector, gradul profesional asistent, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, ca membru UAT Valea Râmnicului, in cadrul Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor

Bookmark the permalink.
Inapoi