Dispozitia 188/2022

privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut – doamna Bălașu Mara – Alexandra, promovează din funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului

Bookmark the permalink.
Inapoi