Dispozitia 191/2022

privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut – Stanciu Eugen – Gheorghe, promovează din funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 4, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, renns, avize, autorizații, patrimoniu, mediu și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului

Bookmark the permalink.
Inapoi