Dispozitia 36/2023

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Enache Sorina – Adriana în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi