Dispozitia 44/2021

privind încetarea de drept a raportului de serviciu prin pensionare pentru limită de vârstă al doamnei Hârja Luciana, având funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5, Compartiment Buget finanțe contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi