HCL nr. 34/2024

pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizatii careimplementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)

Citeste mai mult

HCL nr. 33/2024

pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

Citeste mai mult

HCL nr. 30/2024

privind acordul pentru închirierea utilajului buldoexcavator de către Serviciul de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului către S.C. BOG ́ART S.R.L. București pentru lucrări de organizare de șantier în cadrul Proiectului execuție lucrări de canalizare în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău

Citeste mai mult