HCL nr. 67/2021

privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții  ”Reabilitare și modernizare drumuri locale în satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny

Citeste mai mult

HCL nr. 66/2021

privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții  ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny

Citeste mai mult