HCL nr. 29/2022

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”

Citeste mai mult

HCL nr. 24/2022

privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie și abonamente pentru transportul public de persoane, serviciu delegat operatorului S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat de către U.A.T. Comuna Valea Râmnicului prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS

Citeste mai mult

HCL nr. 23/2022

privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)

Citeste mai mult