HCL 65/2022

privind alocarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile din cadrul devizului general reactualizat a Proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”;

Bookmark the permalink.
Inapoi