HCL nr. 18/2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi