HCL nr. 23/2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați și a Devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții “ Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat, județul Buzău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi