HCL nr. 24/2023

privind aprobarea DALI, indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățierea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi