HCL nr. 84/2021

privind abrogarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 46 din 31.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna ValeaRâmnicului, județul Buzău

Citeste mai mult

HCL nr. 80/2021

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”

Citeste mai mult

HCL nr. 78/2021

privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție cu CEC BANK S.A. pentru obiectivul de investiții – „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”

Citeste mai mult

HCL nr. 77/2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” și participarea la Programul privind ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”

Citeste mai mult