HCL 64/2022

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”;

Citeste mai mult

HCL 62/2022

privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Valea Râmnicului pentru S.C. Orange S.A. în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora

Citeste mai mult

HCL 61/2022

privind aprobarea participării în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Citeste mai mult

HCL 60/2022

privind aprobarea protocolului de colaborare cu ”Asociația Spirit Tânăr” pentru o serie de evenimente cu caracter cultural, educațional, social, sportiv și recreativ, ce au ca principali beneficiari tinerii din mediul rural, ce dispun de potențial intelectual dar nu și financiar

Citeste mai mult