Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Valea Râmnicului, judetul Buzău ;

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Valea Râmnicului, judetul Buzău;
b1) Organigrama institutiei
b2) Regulamentul de organizare si functionare

 

Programul de functionare: 

 • Luni – Joi, între orele: 8:00 – 16:00
 • Vineri,  între orele: 8:00 – 14:00

Program de audiente:

 • Primar –  Ing. Galbenu Marian
 • Viceprimar – Papuc Nicolae
 • Secretar comuna – Jr. Serbu Ionut
 • Luni – Joi, între orele: 8:00 – 16:00
 • Vineri,  între orele: 8:00 – 14:00

 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Valea Ramnicului si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei Valea Ramnicului:

 • Primar –  Ing. Galbenu Marian
 • Viceprimar – Papuc Nicolae
 • Secretar comuna – Jr. Serbu Ionut
 • Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:  Jr. Serbu Ionut – Secretar UAT

 

d) Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria comunei  Valea Ramnicului, judetul   Buzau
 • Sediul: sat  Valea Ramnicului , com. Valea Ramnicului, jud. Buzau
 • Telefon: 238-774 410 / Fax: 0238-772 153
 • E-mail: primaria@valearm.ro
 • Pagina de internet: www.comunavalearimnicului.ro

 

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Comments are closed.