Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 99/2022privind constituirea comisiei de concurs precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de : inspector, clasa I, grad principal – COMPARTIMENT BUGET FINANȚE CONTABILITATE, RESURSE UMANE SALARIZARE, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/05/31
Dispozitia 98/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/05/31
Dispozitia 97/2022privind încetarea dereptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Radu Daniel2022/05/31
Dispozitia 96/2022privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Dănulescu Cosmin – Ionuţ având funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, Compartiment Situații de urgență și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/05/30
Dispozitia 95/2022privind desemnarea doamnei Porumb Alina – referent II, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, pentru primirea, verificarea și înregistrarea contractelor de arendă într-un registrul special2022/05/25
Dispozitia 94/2022privind desemnarea doamnei Bălașu Mara – Alexandra – inspector, gradul profesional asistent, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, pentru primirea, verificarea și întocmirea dosarelor privind vânzarea – cumpărarea terenurilor din extravilan2022/05/25
Dispozitia 93/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru obiectivul ”Reabilitare Centru Administrativ sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/05/19
Dispozitia 92/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în ședință ordinară pe luna mai 20222022/05/19
Dispozitia 91/2022privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de : șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului2022/05/19
Dispozitia 90/2022privind numirea doamnei Voicu Mihaela – Ramona în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/05/19
Dispozitia 89/2022privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război2022/05/17
Dispozitia 88/2022privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Moise Ionuț Marian2022/05/17
Dispozitia 87/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru doamna Zahiu Niculina Nicoleta2022/05/17
Dispozitia 86/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru domnul Baciu Toma2022/05/17
Dispozitia 85/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru domnul Miroiu Ion2022/05/17
Dispozitia 84/2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Turturică Georgian Ștefan2022/05/17
Dispozitia 83/2022privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului / examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut – funcționar public inspector, clasa I, grad profesional asistent în grad profesional principal, Compartiment Situații de urgență și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/05/17
Dispozitia 82/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru lucrările : ”Reparații terasament, acostament, cămine, betonare șanțuri și reabilitare drumuri – asfaltare, strada Toamnei, sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/05/16
Dispozitia 81/2022privind înfiinţarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/05/16
Dispozitia 80/2022privind virarea de credite bugetare pe anul 20222022/05/16
Dispozitia 79/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru ”Reabilitare clădire administrativă”, sat Oreavul, strada Primăverii, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/05/16
Dispozitia 77/2022privind aprobarea Planului de pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 20222022/04/29
Dispozitia 76/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Luca Marius – Daniel pentru minora Luca Eugenia – Gabriela2022/04/29
Dispozitia 75/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Coman Marinela – Elisabeta în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/04/29
Dispozitia 74/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Struțu George – Ionel pentru minorul Cristachi Andrei – Eduard2022/04/27
Dispozitia 73/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip.2, pentru doamna Drăgan Maria – Mădălina2022/04/21
Dispozitia 72/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru domnul Zahiu Gheorghe2022/04/21
Dispozitia 71/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/04/21
Dispozitia 70/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru ”Reparație rigolă carosabilă sat Valea Râmnicului, strada Principală, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/04/13
Dispozitia 69/2022privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap Iliaș Eugenia2022/04/08
Dispozitia 68/2022privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului / examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut – funcționar public inspector, clasa I, grad profesional asistent în grad profesional principal, Compartiment Situații de urgență și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/04/08
Dispozitia 67/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Oprișan Nicoleta2022/04/08
Dispozitia 66/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Lungu Nelu2022/04/08
Dispozitia 65/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Turturică Georgian Ștefan2022/04/08
Dispozitia 64/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Iancu Constantin pentru minorul Iancu Dănuț – Andrei2022/04/07
Dispozitia 63/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Iuga Simona – Gabriela în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/04/04
Dispozitia 62/2022privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Toma Finița, pentru perioada : 01.03.2022 – 31.03.2022 și recuperarea sumelor încasate necuvenit2022/03/31
Dispozitia 61/2022privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Radu Ivan, pentru perioada : 01.03.2022 – 31.03.2022 și recuperarea sumelor încasate necuvenit2022/03/31
Dispozitia 60/2022privind modificarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2022/03/31
Dispozitia 59/2022privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Miroiu Adrian Cătălin din funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav Miroiu Georgiana, din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/03/31
Dispozitia 58/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Toma Finița2022/03/30
Dispozitia 57/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/03/24
Dispozitia 56/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Frățilă Iuliana2022/03/24
Dispozitia 55/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Iancu Constantin pentru minorul Iancu Dănuț – Andrei2022/03/22
Dispozitia 54/2022privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Radu Ivan din suspendare2022/03/07
Dispozitia 53/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru doamna Cojocariu Dobrița2022/03/07
Dispozitia 52/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru familia domnului Turturică Florentin2022/03/07
Dispozitia 51/2022privind constituirea și numirea Comisiei comunei Valea Râmnicului pentru recensământul populației și locuințelor2022/03/07
Dispozitia 50/2022privind stabilirea posturilor de lucru în spații special amenajate, cu echipamente puse la dispoziție de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populației2022/03/07
Dispozitia 49/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat de pe raza comunei Valea Râmnicului2022/03/07
Dispozitia 48/2022privind numirea în calitate de curator special a doamnei Ștefan Cătălina – Felicia pentru minora Turturică Alexandra – Daniela2022/03/07
Dispozitia 47/2022privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/02/22
Dispozitia 46/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru doamna Tăbleț Gabriela2022/02/18
Dispozitia 45/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Enache Sora, pentru perioada : 01.02.2022 – 31.03.20222022/02/18
Dispozitia 44/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Tudorache Valentin2022/02/16
Dispozitia 43/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Brînză Drăguluin din suspendare2022/02/10
Dispozitia 42/2022privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Lunică Ioan2022/02/10
Dispozitia 41/2022privind repunerea în plată a ajutorului social pentru familia domnului Baciu Vasile2022/02/10
Dispozitia 40/2022privind numirea doamnei Iuga Simona – Gabriela în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/02/10
Dispozitia 39/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2022/02/03
Dispozitia 38/2022privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2022/01/31
Dispozitia 37/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Manea Dumitru – Dorinel2022/01/28
Dispozitia 36/2022privind stabilirea stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Mocanu Mircea2022/01/28
Dispozitia 35/2022privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/01/25
Dispozitia 34/2022privind numirea doamnei Oancea Marilena în funcţia Șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2022/01/20
Dispozitia 33/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Stroe Mihaela Ana Maria2022/01/20
Dispozitia 32/2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baciu Vasile2022/01/20
Dispozitia 31/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Țurloi Constantin curator al persoanei cu handicap Țurloi Ștefania Aurica2022/01/20
Dispozitia 30/2022privind acordarea indemnizație de însoțotor pentru Eftenaru Mioara Mihaela curator al persoanei cu handicap Popa Constantin Aurel2022/01/20
Dispozitia 29/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Avram Marian curator al persoanei cu handicap Dediu Rădulica2022/01/20
Dispozitia 28/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Mangalea Ion, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 27/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Socol Gheorghiță – Damian, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 26/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Aldea Paula, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 25/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Mutu Cornelia, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 24/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Ion Romulus – Florin, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 23/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Priceputu Gheorghe, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 22/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Priceputu Valentin, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 21/2022privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 20/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Meroiu Adrian – Cătălin în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Miroiu Georgiana din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 19/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Ioniță Mihai –Cristi în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ioniță Victor – Ayan din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 18/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Pană Cristina – Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Pană Raul Antonio din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 17/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Curcă Rada în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Curcă Nița din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 16/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Crăciun Maria în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Crăcin Alexandrina din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 15/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Rîbalcă Maria în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Rîbalcă Camelia din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 14/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Tudor Alina – Corina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Tudor Erika –Mihaela din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 13/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lespezeanu Mihaela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Lespezeanu Daniel – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 12/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Burlacu Nadia – Violeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Burlacu Ana -Maria din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 11/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Buliga Doina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Popescu Panaite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 10/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Chiriac Georgeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Porumb Aurica din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 9/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ungureanu Simona – Georgiana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Strîmbei Rafael – Valeriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 8/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Surugiu Mirela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Surugiu Nicolae – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 7/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Holban Elena – Magdalena în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Holban Antonio – Laur – Elias din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 6/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Budiș Maria – Marinela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 5/2022privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Iordăchescu Viorica în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/01/06
Dispozitia 4/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Oancea Marilena în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/06
Dispozitia 3/2022privind numirea doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/06
Dispozitia 2/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Avram Marian pentru doamna Dediu Rădulica2022/01/05
Dispozitia 1/2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A rezultat la finele anului 2021, din excedentul anilor precedenți în sumă de 774.185,30 lei2022/01/03
Dispozitia 144/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna decembrie2021/12/22
Dispozitia 142/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Chiriac Mădălina Gorgiana2021/12/22
Dispozitia 141/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, doamnei Vrînceanu Stanca pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 140/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Romanescu Daniela, pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 139/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Mocanu Maria, pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 138/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Enache Viorel, pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 137/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Buzea Mitu, pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 136/2021privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată pe luna decembrie2021/12/20
Dispozitia 135/2021privind prelungirea indenizației de însoțitor pentru domnul Puiu Neculai curator special al persoanei cu handicap Puiu Nastasia2021/12/17
Dispozitia 134/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru domnul Ghizdeanu Aurel, curator special pentru Ghizdeanu Anica2021/12/17
Dispozitia 133/2021privind suspendarea dreptului la VMG pentru doamna Radu Ivan2021/12/17
Dispozitia 132/2021privind încetarea dreptului la VMG pentru domnul Vrînceanu Dumitru2021/12/17
Dispozitia 131/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru doamna Chivu Anica2021/12/17
Dispozitia 130/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Olteanu Georgica2021/12/17
Dispozitia 129/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Drăghiciu Emilia Maria2021/12/17
Dispozitia 128/2021privind constituirea comisiei de concurs precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de : inspector, clasa I, grad superior – COMPARTIMENT BUGET FINANȚE CONTABILITATE, RESURSE UMANE SALARIZARE, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/12/17
Dispozitia 127/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Eftimie Maria – Crenguța din funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav Eftimie Petre, din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/12/14
Dispozitia 126/2021privind numirea în calitate de curator special a domnului Lespezeanu Mihaela pentru doamna Lespezeanu Marilena2021/12/14
Dispozitia 125/2021privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară pe luna decembrie2021/12/10
Dispozitia 124/2021privind numirea în calitate de curator special a domnului Ghizdeanu Aurel pentru doamna Ghizdeanu Anica2021/12/08
Dispozitia 123/2021privind constituirea și numirea Comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al comunei Valea Râmnicului, precum și a subunităților subordonate în anul 20212021/11/23
Dispozitia 122/2021privind modificarea componenţei Comitetului local, Centrului operativ cu activitate temporară şi a Secretariatului tehnic pentru situaţii de urgenţă de pe raza comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/11/23
Dispozitia 121/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru ddoamna Vrînceanu Manuela Daniela2021/11/23
Dispozitia 120/2021privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Eftimie Petre2021/11/23
Dispozitia 119/2021privind incetarea indemnizației de handicap pentru doamna Lespezeanu Mihaela reprezentant legal al persoanei cu handicap Lespezeanu Marinela2021/11/23
Dispozitia 118/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Mutu Stănică2021/11/23
Dispozitia 117/2021privind încetarea indenizației de însoțitor pentru doamna Voicu Ioana2021/11/23
Dispozitia 116/2021privind stabilirea dreptului la supliment pentru energie, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada : 01.11.2021 – 30.10.20222021/11/19
Dispozitia 115/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.11.2021 – 31.03.20222021/11/19
Dispozitia 114/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.11.2021 – 31.03.20222021/11/19
Dispozitia 113/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna noiembrie2021/11/19
Dispozitia 112/2021privind constituirea și numirea Comisiei de selecție și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică ”Achiziție buldoexcavator pentru comuna Valea Ramnicului, județul Buzău”2021/11/09
Dispozitia 111/2021privind încetarea indenizației de însoțitor pentru doamna Mutu Crina Cătălina reprezentant legal al persoanei cu handicap Mutu Roxana Florina2021/11/09
Dispozitia 110/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Brînză Drăgulin2021/11/09
Dispozitia 78/2022privind numirea în calitate de curator special a doamnei Miroiu Cristina pentru Miroiu Georgiana2021/11/08
Dispozitia 109/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Șerban Georgiana Maria cu reprezentant legal Aldea Nicoleta2021/11/05
Dispozitia 108/2021privind încetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Gîlea Nina2021/11/05
Dispozitia 107/2021privind numirea doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia Șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/03
Dispozitia 106/2021privind numirea în calitate de curator special a doamnei Lucianu Daniela – Violeta2021/11/03
Dispozitia 105/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Peltea Miorița în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar cu posliceală, grad principal, Compartiment Asistență socială și autoritate tutelară, îngrijire persoane vâstnice, asistență medicală comunitară în cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/29
Dispozitia 104/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/28
Dispozitia 103/2021privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Miroiu Ion2021/10/28
Dispozitia 102/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Tudorache Valentin2021/10/28
Dispozitia 101/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Ureche Ionel2021/10/28
Dispozitia 100/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Mutu Gianina Florența2021/10/26
Dispozitia 99/2021privind numirea în calitate de curator special a doamnei Robe Manuela – Elena pentru minorul Robe Livia – Elena2021/10/25
Dispozitia 146/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/20
Dispozitia 145/2021privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru ”Îmbunătățirea proiectului de modernizare prin betonare a șanțurilor aflate în comuna Valea Ramnicului, județul Buzău”, în cadrul ”Proiectului Modernizare drumuri locale în comuna Valea Ramnicului, județul Buzău”2021/10/20
Dispozitia 144/2021privind convocarea Consiliului loval în ședință ordinară pe luna decembrie2021/10/20
Dispozitia 143/2021privind stabilirea indemnizației de handicap pentru doamna Lespezeanu Mihaela curator pentru persoana cu handicap Lespezeanu Marilena2021/10/20
Dispozitia 98/2021privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Turcu Stan2021/10/15
Dispozitia 97/2021privind modificarea și completarea fișei postului domnului Stanciu Eugen – Gheorghe, inspector Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, RENNS, avize, autorizații, patrimoniu, mediu și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/13
Dispozitia 96/2021privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2021/10/13
Dispozitia 95/2021privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință de îndată2021/10/08
Dispozitia 94/2021privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Dibu Adrian, în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional principal, gradația 5, Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, RENNS, avize, autorizații, patrimoniu, mediu și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/06
Dispozitia 93/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Voicu Bogdan Mircea2021/09/30
Dispozitia 92/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2021/09/30
Dispozitia 91/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Tăbleț Gabriela2021/09/29
Dispozitia 90/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Iosif Alina Anișoara2021/09/29
Dispozitia 89/2021privind desemnarea doamnei Oancea Marilena pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul2021/09/29
Dispozitia 88/2021privind numirea în calitate de curator special a doamnei Vasile Vasilica pentru domnul Vasile Dan2021/09/29
Dispozitia 87/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/09/21
Dispozitia 86/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/08/25
Dispozitia 85/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Pantazică Gheorghe2021/08/16
Dispozitia 84/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Marcoșan Ionuț Viorel reprezentant legal al persoanei cu handicap Marcoșan Sebastian Andrei2021/08/16
Dispozitia 83/2021privind încetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Gîlea Nina2021/08/16
Dispozitia 82/2021privind încetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Vrînceanu Marius2021/08/16
Dispozitia 81/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2021/08/06
Dispozitia 80/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Enache Viorel2021/07/26
Dispozitia 78/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Catrina Luiza – Gabriela2021/07/20
Dispozitia 77/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Olteanu Maria curator al persoanei cu handicap Olteanu Dragomir2021/07/20
Dispozitia 76/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna iulie 20212021/07/20
Dispozitia 75/2021privind reîncadrarea și stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Bălașu Mara – Alexandra în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/07/01
Dispozitia 74/2021privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Ilie Loredana – Nicoleta în funcția publică de execuție de inspector, Compartiment impozite și taxe/ executări silite, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/07/01
Dispozitia 73/2021privind constituirea și numirea Comisiei de colectare a creanțelor bugetare restante de la persoanele fizice și juridice de la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, în urma controlului Camerei de Conturi Buzău2021/06/30
Dispozitia 72/2021privind încetrea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Drăgan Marin2021/06/30
Dispozitia 71/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru doamna Bordei Marina Gabriela2021/06/30
Dispozitia 70/2021privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 a domnului Enache Viorel2021/06/30
Dispozitia 69/2021privind numirea doamnei Oancea Marilena în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/06/30
Dispozitia 68/2021privind numirea doamnei Coman Marinela – Elisabeta în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/06/30
Dispozitia 67/2021privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Costianu Dumitru din funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav Costianu Gheorghe, din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/06/22
Dispozitia 66/2021privind numirea în calitate de curator special al doamnei Eftenaru Mioara pentru domnul Popa Constantin Aurel2021/06/22
Dispozitia 65/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna iunie 20212021/06/22
Dispozitia 64/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1pentru doamna Dinu Gabriela Mirela2021/06/18
Dispozitia 63/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru doamna Chivu Anica2021/06/18
Dispozitia 62/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Ilias Eugenia2021/06/14
Dispozitia 61/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Cristoiu Ion2021/06/14
Dispozitia 60/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Eftimie Petre2021/06/14
Dispozitia 59/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Turcu Stan2021/06/14
Dispozitia 58/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Oprea Ramona Cristina tutore al persoanei cu handicap Mutu Aurica2021/06/14
Dispozitia 57/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Vrînceanu Marius2021/06/14
Dispozitia 56/2021privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată pe luna iunie 20212021/06/09
Dispozitia 55/2021privind încetarea de drept a raportului de serviciu prin pensionare anticipată parțială a domnului Pruteanu Romică, având funcția publică de execuție polițist local, gradul profesional superior, gradația 5, studii superioare, Compartiment Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/31
Dispozitia 54/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/05/24
Dispozitia 53/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Moise Ionuț Marian2021/05/18
Dispozitia 52/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Șchiopu Adrian2021/05/18
Dispozitia 51/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru Vrînceanu Manuela Daniela2021/05/18
Dispozitia 50/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2021/05/07
Dispozitia 49/2021privind încadrarea domnului Ioniță Mihai – Cristi în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/04
Dispozitia 48/2021privind desemnarea doamnei Iordăchescu Viorica, consilier – Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, pentru semnarea ordinelor de plată prin Trezoreria Râmnicu Sărat și altor documente necesare, respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/20
Dispozitia 47/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru domnul Vrînceanu Marius2021/04/20
Dispozitia 46/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Ureche Ionel2021/04/20
Dispozitia 45/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Dediu Gina în funcţia contractuală de execuţie de casier I, gradația 5, studii medii, Compartiment Impozite și taxe / executări silite din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/04/16
Dispozitia 44/2021privind încetarea de drept a raportului de serviciu prin pensionare pentru limită de vârstă al doamnei Hârja Luciana, având funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5, Compartiment Buget finanțe contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/04/16
Dispozitia 43/2021privind numirea în calitate de curator special a doamnei Horhogea Ana pentru doamna Horhogea Alexandrina – Nicoleta2021/04/15
Dispozitia 42/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/04/07
Dispozitia 41/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip1, pentru doamna Murgășanu Ionela Marinela2021/03/29
Dispozitia 40/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținea familiei tip 2, doamnei Nica Claudia Florentina2021/03/29
Dispozitia 39/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna martie2021/03/26
Dispozitia 38/2021privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului2021/03/11
Dispozitia 37/2021privind încetrea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Neacșu Mihaela Mădălina2021/03/11
Dispozitia 36/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Pascu Reveica2021/03/11
Dispozitia 35/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Sandu Mădălina2021/03/11
Dispozitia 34/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 , pentru domnul Ion Ionel Georgian2021/03/11
Dispozitia 33/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Geru Coman Florin2021/03/11
Dispozitia 32/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru doamna Cojocariu Dobrița2021/03/11
Dispozitia 31/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/03/11
Dispozitia 30/2021privind asigurarea exercitării controlului financiar preventiv la nivelul Primăriei comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/03/11
Dispozitia 29/2021privind constituirea și numirea Comisiei de recepţie pentru Proiectul „Înființare distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/03/09
Dispozitia 28/2021privind desemnarea unei persoane pentru efectuarea operaţiunilor în Rgistrul electoral la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/03/05
Dispozitia 27/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Şerbu Ionuţ – Ionel, Secretar general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/03/05
Dispozitia 26/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2021/03/05
Dispozitia 25/2021privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Iordăchescu Viorica în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/03/01
Dispozitia 24/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Tăbleț Gabriela2021/02/26
Dispozitia 23/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna februarie2021/02/19
Dispozitia 22/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru doamna Bodea Mihaela2021/02/08
Dispozitia 21/2021privind constituirea și numirea Comisiei de colectare a creanțelor bugetare restante de la persoanele fizice și juridice de la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, în urma controlului Camerei de Conturi Buzău2021/02/08
Dispozitia 20/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Pană Luca2021/02/04
Dispozitia 19/2021privind repunerea în plată a ajutorului social pentru domnul Brînză Drăgulin2021/02/03
Dispozitia 18/2021privind încadrarea doamnei Pană Cristina – Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/02/03
Dispozitia 17/2021privind indemnizației de handicap pentru Pană Cristina Mădălina reprezentant legal al persoanei cu handicap Pană Raul Antonio2021/02/03
Dispozitia 16/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 15/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Burlacu Nadia – Violeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Burlacu Ana Maria din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 14/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Budiș Maria – Marinela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 13/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Holban Elena – Magdalena în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Holban Antonio – Laur – Elias din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 12/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ungureanu Simona – Georgiana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Strîmbei Rafael – Valeriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 11/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Surugiu Mirela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Surugiu Nicolae – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 10/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lespezeanu Mihaela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Lespezeanu Daniel – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 9/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Catrina Luiza Gabriela2021/01/22
Dispozitia 8/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Burlacu Ștefan2021/01/22
Dispozitia 7/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna ianuarie2021/01/22
Dispozitia 6/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.01.2021 – 31.03.2021, pentru domnul Mangalea Ion2021/01/21
Dispozitia 5/2021privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Enache Sorina – Adriana din funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol, fond funciar, activități veterinare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/11
Dispozitia 4/2021privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Brînză Drăgulin2021/01/06
Dispozitia 3/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Puiu Neculai curator al persoanei cu handicap Puiu Nastasia2021/01/06
Dispozitia 2/2021privind constituirea și numirea Comisiei responsabile pentru acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD2021/01/06

 

Arhiva Acte administrative emise de primar

Comments are closed.