Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 105/2024privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2024/06/07
Dispozitia 103/2024privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Neicu Cristina – Ștefania reprezentant legal al persoanei cu handicap Neicu Anastasia – Iris2024/05/31
Dispozitia 102/2024privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară pe luna mai2024/05/25
Dispozitia 101/2024privind încetarea dreptului la supliment de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Arnăutu Jan, pentru perioada : 01.05.2024 – 31.10.20242024/05/17
Dispozitia 100/2024privind sacordarea indemnizației de însoțitor pentru doamna Preda Niculuina2024/05/17
Dispozitia 99/2024privind aprobarea concediului de creștere și îngrijire copil pentru doamna Enache Sorina Adriana2024/05/17
Dispozitia 98/2024privind delimitarea secţiilor de votare din Circumscripţia Electorală nr. 80 – Valea Râmnicului, judeţul Buzău, în vederea desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 09 iunie 20242024/05/09
Dispozitia 97/2024privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Vrînceanu Mădălina2024/05/09
Dispozitia 96/2024privind încetarea venitului minim de incluziune pentru Arnăutu Jan2024/05/09
Dispozitia 95/2024privind repunerea în plată a venitului minim de incluziune pentru Dragomirescu Gheorghe2024/05/09
Dispozitia 94/2024privind repunerea în plată a venitului minim de incluziune pentru Vasile Maria2024/05/09
Dispozitia 93/2024privind repunerea în plată a venitului minim de incluziune pentru Lunică Ioan2024/05/07
Dispozitia 91/2024privind delimitarea secţiilor de votare din Circumscripţia Electorală nr. 80 – Valea Râmnicului, judeţul Buzău, în vederea desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 09 iunie 20242024/04/30
Dispozitia 90/2024privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2024/04/24
Dispozitia 89/2024privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție nr.80 Valea Râmnicului pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale din data de 09 iunie 20242024/04/15
Dispozitia 88/2024privind suspendarea VMI pentru Dragomirescu Gheorghe2024/04/12
Dispozitia 87/2024privind suspendarea VMI pentru Vasile Marin2024/04/12
Dispozitia 86/2024privind aprobarea cererii de acordare VMI pentru Voicu Stana2024/04/12
Dispozitia 85/2024privind aprobarea cererii de acordare VMI pentru Stanciu Anișoara2024/04/12
Dispozitia 84/2024privind aprobarea cererii de acordare VMI pentru Surugiu Dana – Mădălina2024/04/12
Dispozitia 83/2024privind aprobarea cererii de acordare a VMI pentru Miroiu Ion2024/04/12
Dispozitia 82/2024privind aprobarea cererii de acordare a VMI pentru Drăgan Gheorghiță2024/04/12
Dispozitia 81/2024privind încadrarea doamnei Simoc Săndica în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2024/04/12
Dispozitia 80/2024privind privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Simoc Gabi2024/04/12
Dispozitia 79/2024privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Bercan Ionela – Andreea, reprezentant legal al persoanei cu handicap Bercan Patrick Gabriel2024/03/29
Dispozitia 78/2024privind modificarea cuantumului stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță începând cu data de 01.03.20242024/03/29
Dispozitia 77/2024privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Peltea Miorița în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar cu posliceală, grad principal, Compartiment Asistență socială și autoritate tutelară, îngrijire persoane vâstnice, asistență medicală comunitară în cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2024/03/29
Dispozitia 76/2024privind încadrarea doamnei Olteanu Maria în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2024/03/29
Dispozitia 75/2024privind suspendarea ventului minim de incluziune pentru Lunică Ioan2024/03/21
Dispozitia 74/2024privind aprobarea cererii de acordare a VMI pentru Dinicu Leonida – Iulian2024/03/21
Dispozitia 73/2024privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2024/03/21
Dispozitia 72/2024privind încadrarea doamnei Paraschiv Florica în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2024/03/19
Dispozitia 71/2024privind încadrarea doamnei Enache Petruța în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2024/03/19
Dispozitia 70/2024privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Olteanu Rareș – Ștefan, reprezentant legal Olteanu Maria2024/03/19
Dispozitia 69/2024privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Enache Eugenia2024/03/19
Dispozitia 68/2024privind rîncetarea indemnizației de însoțitor pentru Neacșu Ioana2024/03/19
Dispozitia 67/2024privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Sterian Doina2024/03/19
Dispozitia 66/2024privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Văsie George, tutore al persoanei cu handicap Văsie Vasilica2024/03/19
Dispozitia 65/2024privind modificarea ventului minim de incluziune și a numărului de ore în interes local2024/02/26
Dispozitia 64/2024privind suspendarea ventului minim de incluziune pentru domnul Oprișan Valentin Sandu2024/02/26
Dispozitia 63/2024privind suspendarea ventului minim de incluziune pentru doamna Voicu Loredana2024/02/26
Dispozitia 62/2024privind suspendarea ventului minim de incluziune pentru domnul Radu Daniel2024/02/26
Dispozitia 61/2024privind suspendarea ventului minim de incluziune pentru domnul Priceputu Valentin2024/02/26
Dispozitia 60/2024privind suspendarea ventului minim de incluziune pentru doamna Gîrbacea Maria2024/02/26
Dispozitia 59/2024privind suspendarea ventului minim de incluziune pentru doamna Drăghiciu Emilia – Marcela2024/02/26
Dispozitia 58/2024privind suspendarea ventului minim de incluziune pentru domnul Alexandru Liviu Aurel2024/02/26
Dispozitia 57/2024privind încuviințarea vânzării de către minora Sorescu Alesia – Eveline – Stefy pentru imobilul situat în mun. Râmnicu Sărat, strada Alexandru Vlahuță, nr.54, județul Buzău2024/02/26
Dispozitia 56/2024privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2024/02/22
Dispozitia 53/2024privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2024/02/09
Dispozitia 55/2024privindaprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Oprișan Nicoleta2024/02/09
Dispozitia 54/2024privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.) la nivelul UAT Valea Râmnicului, Judeţul Buzău2024/02/09
Dispozitia 50/2024privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2024/02/01
Dispozitia 52/2024privind respingerea cererii de acordare a venitului minm de incluziune pentru doamna Voicu Stana2024/02/01
Dispozitia 51/2024privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Constantin Neculai tutore al persoanei cu handicap Constantin Ioana2024/02/01
Dispozitia 5/2024privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2024/01/19
Dispozitia 1/2024privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2024/01/04
Dispozitia 199/2023privind constituirea și numirea Comisiei pentru inventarierea și preluarea utilajelor, documentelor și mijlocelor fixe ale Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, în urma încetării contractului de muncă a șefului de serviciu2023/12/27
Dispozitia 198/2023privind desemnarea doamnei Ilie Loredana – Nicoleta – responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal2023/12/27
Dispozitia 197/2023privind Constituirea si numirea Comisiei pentru inventarierea si stocarea materialelor rezultate din demolarea puntii pietonale care leaga UAT VALEA RAMNICULUI de UAT RM SARAT2023/12/27
Dispozitia 196/2023privind rectificarea bugetului local pe anul 20232023/12/27
Dispozitia 195/2023privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri domnului Ciopec Maria2023/12/20
Dispozitia 194/2023privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri domnului Anghel Viorel2023/12/20
Dispozitia 193/2023privind acordarea indemnizatie de insotitor pentru Enache Eugenia2023/12/12
Dispozitia 192/2023privind acoradrea indemnizatieide insotitor pentru Nedelcu Maria Mirabela reprezentant legal al persoanei cu handicap Nedelcu Stefan Alexandru2023/12/12
Dispozitia 191/2023privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru Chivu Anica reprezentant legal al persoanei cu handicap Chivu Cristian Ionut2023/12/12
Dispozitia 190/2023privind acordarea indemnizatiei deinsotitor pentru Burlacu Ion2023/12/12
Dispozitia 189/2023privind convocarea consiliului local al Com Valea Ramnicului in sedinta ordinara pe luna Decembrie 20232023/12/12
Dispozitia 188/2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Vrânceanu Eugen2023/11/28
Dispozitia 187/2023privind constituirea și numirea Comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al comunei Valea Râmnicului, precum și a subunităților subordonate în anul 20232023/11/23
Dispozitia 186/2023privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2023/11/23
Dispozitia 185/2023privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.11.2023 – 31.03.20242023/11/20
Dispozitia 184/2023privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.11.2023 – 31.03.20242023/11/20
Dispozitia 183/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Istudor Moise2023/11/07
Dispozitia 182/2023privind acordarea dreptului la ajutor social pentru doamna Voicu Stana2023/11/07
Dispozitia 172/2023privind Convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2023/10/24
Dispozitia 171/2023privind constituirea unității de implementare și monitorizare (echipei de proiect) de la nivelul UAT Comuna Valea Râmnicului pentru implementarea proiectelor desfășurate și finanțate prin AFIR2023/10/24
Dispozitia 170/2023privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/19
Dispozitia 169/2023privind stabilirea comisiei de concurs și a comisiei de contestații pentru concursul de promovare în funcția contractuală de execuție de Referent IA2023/10/17
Dispozitia 168/2023privind acordarea indemnizației de handicap domnului Ghizdeanu Aurel, tutore al persoanei cu handicap Ghizdeanu Anica în perioada decembrie 2022 – martie 20232023/10/17
Dispozitia 167/2023privind desemnarea doamnei Bălașu Mara – Alexandra în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional principal, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, în Comisia de constatare și evaluare a pagupelor produse culturilor agricole de secetă pedologică2023/10/17
Dispozitia 166/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Dima Mariana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 165/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Miroiu Cristina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 164/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ionuță Mihai Cristi în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 163/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Pana Cristina Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 162/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Curcă Rada în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 161/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Crăciun Maria în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 160/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Rîbalcă Maria în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 159/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Tudor Alina Corina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 158/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lespezeanu Mihaela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 157/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Burlacu Nadia – Violeta funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 156/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Buliga Doina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 155/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Chiriac în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 154/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ungureanu Simona – Georgiana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 153/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Surugiu Mirela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 152/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Holban Elena – Magdalena în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 151/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Budiș Maria – Marinela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 150/2023privind încadrarea doamnei Stanciu Cosmina – Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de Administrator în cadrul Compartimentului Cămin cultural , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/09
Dispozitia 149/2023privind constituirea și numirea Comisiei de selecție și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru Proiectul ”ProExcelență în mediul școlar prin digitalizare și spațiu prietenos, în comuna Valea Ramnicului, județul Buzău”2023/10/09
Dispozitia 148/2023privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Stanciu Cosmina – Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/10/05
Dispozitia 147/2023privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2023/10/04
Dispozitia 134/2023privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip I, pentru Surugiu Dana – Mădălina2023/09/08
Dispozitia 131/2023privind stabilirea dreptului la ASF tip 2 pentru Familia Dlui Mocanu Mircea2023/08/30
Dispozitia 146/2023privind delegarea atribuțiilor Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, în perioada efectuării concediului de odihnă pe anul 20222023/08/23
Dispozitia 145/2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru Murgășanu Ionela Marinela2023/08/23
Dispozitia 144/2023privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru Turturică Georgian Ștefan2023/08/23
Dispozitia 130/2023privind prelungirea indemnizatiei de handicap pentru Tapor Victoria curator special al persoanei cu handicap Topor Ion2023/08/18
Dispozitia 129/2023privind modificarea dreptului la ASF tip 2 pentru familia dnei Voicu Loredana2023/08/18
Dispozitia 128/2023privind stabilirea dreptului la ASF tip 2 pentru dl. Radu Daniel2023/08/18
Dispozitia 127/2023privind incetarea dreptului la ajutor social pentru dna Olteanu Valentina2023/08/18
Dispozitia 126/2023privind convocarea consiliului local al Com Valea Ramnicului in sedinta ordinara pe luna August 20232023/08/18
Dispozitia 125/2023Privind incetarea contractului de munca din functia contractuala de executie de consilier din cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Ramnicului jud Buzau2023/07/31
Dispozitia 124/2023privind incetarea dreptului la supliment de incalzire a locuintei pebtru Tatarus Victoria2023/07/27
Dispozitia 123/2023privind modificarea cuantumului la ASF tip 2 pentru familia dlui Enache Viorel2023/07/26
Dispozitia 122/2023privind modificarea cuantumului ASF tip 2 pentru familia doamnei Iosif alina Anisoara2023/07/25
Dispozitia 121/2023privind incetarea dreptului la ASF tip 2 pentru familia domnului Cretu Daniel2023/07/25
Dispozitia 120/2023privind prelungirea indemnizatiei de handicap pentru Nistor Florian reprezentant legal al persoanei cu handicap Nistor Bogdan Andrei2023/07/25
Dispozitia 119/2023privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru Olteanu Maria reprezentant legal al persoanei cu handicap Olteanu rares Stefan2023/07/25
Dispozitia 118/2023privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru Mihaescu Elena Silviana tutore al persoanei cu handicap Onuta Iustinian2023/07/25
Dispozitia 117/2023privind convocarea consiliului local al Com Valea Ramnicului in sedinta ordinara pe luna Iulie 20232023/07/21
Dispozitia 116/2023privind constituirea comisiei receptie finali pentru obiectivul de investitie reabiliatre modernizare dotare si extindere Camin Cultural Valea Ramnicului jud Buzau2023/07/10
Dispozitia 115/2023privind incetarea dreptului la ASF tip 2 pentru familia doamnei Catrina Luiza Gabriela si recuperarea sumelor incasate necuvenit2023/07/10
Dispozitia 114/2023privind incetarea indemnizatiei de insotitor ptr Ghizdeanu Aurel tutore al persoanei cu handicap Ghizdeanu Anica2023/07/10
Dispozitia 113/2023privind prelungirea indemnizatiei de handicap pentru Marcosan Ionut Viorel reprezentant legal al persoanei cu handicap Marcosan Sebastian Andrei2023/07/10
Dispozitia 112/2023privind incetarea dreptului la ajutor social pentru dna. Surugiu Dana Madalina2023/07/03
Dispozitia 111/2023privind incetarea dreptului la ajutor social pentru dl Turturica Mircea, din suspendare2023/07/03
Dispozitia 110/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru domnul Brihoianu Petrica2023/07/03
Dispozitia 109/2023privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanta pe suport electronic pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Ramnicului, jud Buzau2023/06/30
Dispozitia 108/2023privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei tip 2 doamnei Surugiu Dana Madalina2023/06/30
Dispozitia 107/2023privind convocarea consiliului local al Com Valea Ramnicului in sedinta ordinara pe luna Iunie 20232023/06/23
Dispozitia 106/2023privind constituirea si numirea Comisiei de selectie si evaluare a ofertelor in vederea atriubuirii contractului de achizitie publica” Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Valea Ramnicului”2023/06/16
Dispozitia 105/2023privind constituirea si numirea Comisiei de selectie si evaluare a ofertelor in vederea atriubuirii contractului de achizitie publica proiectare si executie” Construire Pod trafic usor peste albia raului Ramnicu Sarat, judetul Buzau”2023/06/16
Dispozitia 104/2023privind convocarea consiliului local al Com Valea Ramnicului in sedinta de indata pe luna Iunie 20232023/06/14
Dispozitia 103/2023privind incetarea dreptului la supliment combustibili solizi pentru domnul Horhogea Petrea2023/06/14
Dispozitia 102/2023privind acordarea dreptului la ajutor social pentru domnul Arnautu Jan2023/06/06
Dispozitia 101/2023privind acordarea dreptului la ajutor social pentru doamna Bentea Claudia Mirela2023/06/06
Dispozitia 100/2023privind prelungirea indemnizatiei de insotitor pentru domnul Cristoiu Ion2023/06/06
Dispozitia 99/2023privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese la nivelul Com Valea Ramnicului2023/05/30
Dispozitia 98/2023privind modificarea cuantumului la ASF tip 2 si recuperarea sumelor incasate necuvenit pentru domnul Mihaescu Dumitru2023/05/30
Dispozitia 97/2023privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru domnul Plesoiu Titi Doru2023/05/30
Dispozitia 96/2023privind convocarea consiliului local al Com Valea Ramnicului in sedinta ordinara pe luna Mai 20232023/05/24
Dispozitia 95/2023privind convcarea consiliului local al Com Valea Ramnicului in sedinta extraordinara pe luna Mai 20232023/05/15
Dispozitia 94/2023privind incadrarea domnului Patrascu Iulian in functia contractuala de agent de paza in cadrul aparatului de specialitate al primarului Com Valea Ramnicului2023/05/15
Dispozitia 93/2023privind incadrarea doamnei Ivan Georgeta in functia contarctuala de agent de paza in cadrul aparatului de specialitate al primarului Com Valea Ramnicului2023/05/15
Dispozitia 92/2023privind incetarea contractului de munca a domnaei Plesoiu Daniela din functia de asistent personal al persoanei cu handicap Plesoiu Titi Doru2023/05/08
Dispozitia 91/2023privind acordarea ajutorului social pentru domnul Baciu Toma2023/05/05
Dispozitia 90/2023privind privind aprobarea transferului la cerere al funcționarului public Dănulescu Cosmin – Ionuţ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, Compartiment Petiții, contracte, domeniul public și privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2023/05/02
Dispozitia 89/2023privind constituirea unității de implementare și monitorizare (echipei de proiect) de la nivelul UAT Comuna Valea Râmnicului pentru implementarea proiectelor desfășurate și finanțate prin AFIR2023/04/27
Dispozitia 88/2023privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei tip 2 familiei domnului Ion Ionel Georgian2023/04/27
Dispozitia 87/2023privind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Sprinceana Vasile2023/04/27
Dispozitia 86/2023privind prelungirea indemnizatiei de insotitor pentru domnul Moise Ionut Marian2023/04/27
Dispozitia 85/2023privind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Schiopu Adrian2023/04/27
Dispozitia 84/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Şerbu Ionuţ – Ionel, Secretar general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/04/27
Dispozitia 83/2023privind stabilirea indemnizaţiei domnului Enache Victor, Viceprimar al comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/04/21
Dispozitia 82/2023privind stabilirea indemnizatiei si recalcularea acesteia domnului Galbenu Marian -Primar al comunei Valea Ramnicului2023/04/21
Dispozitia 81/2023privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna Aprilie 20232023/04/21
Dispozitia 80/2023privind constituirea comisiei de concurs si solutionarea contestatiilor pentru functia contractuala inspector de specialitate2023/04/10
Dispozitia 79/2023privind constituirea comisiei de concurs si solutionarea contestatiilor pentru functia contractuala agent de paza2023/04/07
Dispozitia 78/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului domnului Stanciu Eugen Gheorghe2023/04/03
Dispozitia 77/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului domnului Porumb Silviu Nicusor2023/04/03
Dispozitia 76/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului doamnei Iordachescu Viorica2023/04/03
Dispozitia 75/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului doamnei Draganescu Neta Georgeta2023/04/03
Dispozitia 74/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului doamnei Balasu Mara2023/04/03
Dispozitia 73/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului domnului Agafite Andrei2023/04/03
Dispozitia 72/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului doamnei Stanciu Cosmina Madalina2023/04/03
Dispozitia 71/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului doamnei Hirja Luciana2023/04/03
Dispozitia 70/2023privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut domnului Dragan Marius2023/04/03
Dispozitia 69/2023privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut doamnei Simion Gina2023/04/03
Dispozitia 68/2023privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut doamnei Ilie Nicoleta Loredana2023/04/03
Dispozitia 67/2023privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut doamnei Enache Sorina Adriana2023/04/03
Dispozitia 66/2023privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Turturica Mircea2023/04/03
Dispozitia 65/2023privind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Neagu Marin2023/04/03
Dispozitia 64/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Ghizdeanu Aurel, tutore al persoanei cu handicap Ghizdeanu Anica2023/03/30
Dispozitia 63/2023privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Șchiopu Adrian2023/03/27
Dispozitia 62/2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Geru Coman Florin2023/03/23
Dispozitia 61/2023privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2023/03/23
Dispozitia 60/2023privind acordarea dreptului la ajutor social pentru domnul Turturică Mircea2023/03/07
Dispozitia 59/2023privind acordarea dreptului la ajutor social pentru domnul Sprînceană Vasile2023/03/07
Dispozitia 58/2023privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Neagu Marin2023/03/07
Dispozitia 57/2023privind încetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Turturică Georgian Ștefan2023/03/07
Dispozitia 56/2023privind modificarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2023/03/06
Dispozitia 55/2023privind modificarea cuantumului și a numărului de ore de muncă pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat de pe raza comunei Valea Râmnicului2023/03/06
Dispozitia 54/2023privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familiile beneficiare de această prestație de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/03/06
Dispozitia 53/2023privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință de îndată pe luna martie 20232023/03/06
Dispozitia 52/2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru Bodea Mihaela2023/02/27
Dispozitia 51/2023privind constituirea și numirea Comisiei de selecție și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru ”Vânzarea mijlocului fix buldoexcavator MST M542 din patrimoniul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/02/23
Dispozitia 50/2023privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru lucrări de reparații și înlocuire gard teren de fotbal Rubla, sat Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2023/02/23
Dispozitia 49/2023privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului /20232023/02/23
Dispozitia 48/2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Simion Ecaterina2023/02/23
Dispozitia 47/2023privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei pentru domnul Coman Mitel2023/02/23
Dispozitia 46/2023privind rectificarea actului de căasătorie nr. 32 din 03.10.1987, exemplarul I și II privind pe Galbenu Lucian /20232023/02/22
Dispozitia 45/2023privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2023/02/21
Dispozitia 44/2023privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Dochia Marin, pentru perioada : 01.02.2023 – 31.03.20232023/02/20
Dispozitia 43/2023privind actualizarea Echipei de gestionare a riscurilor responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/02/08
Dispozitia 42/2023privind modificarea numărului orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat de pe raza comunei Valea Râmnicului2023/02/08
Dispozitia 41/2023privind actualizarea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2023/02/08
Dispozitia 40/2023privind desemnarea persoanelor care îndeplinesc calitatea de gestionar de mijloace materiale, bănești și alte valori la nivelul Primăriei comunei Valea Ramnicului, județul Buzău2023/02/08
Dispozitia 39/2023privind acordarea ajutorului social pentru domnul Dochia Marin2023/02/08
Dispozitia 38/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Drăgan Marius, în funcția publică de execuție de polițist local, gradul profesional asistent, gradația 2, studii medii, Compartiment Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 37/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Simion Ionica în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Buget finanțe contabilitate, resurse umane salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 36/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Enache Sorina – Adriana în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 35/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ilie Loredana – Nicoleta în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Impozite și taxe /20232023/01/20
Dispozitia 34/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Simion Gina în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Impozite și taxe /20232023/01/20
Dispozitia 33/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului Agafițe Andrei în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 32/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Porumb Alina în funcţia contractuală de execuţie de Referent II, gradația 3, studii medii, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 31/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Gheorghe Ionel în funcţia contractuală de execuţie de șofer I, gradația 5, studii medii, Compartiment Administrativ gospodăresc, transport din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 30/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Costianu Daniela în funcţia contractuală de execuţie de casier II, gradația 3, studii medii, Compartiment Administrativ gospodăresc, transport din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 29/2023privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 28/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Dima Mariana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Dima Andrei din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 27/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Pleșoiu Daniela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Pleșoiu Titi Doru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 26/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Miroiu Cristina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Miroiu Georgiana din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 25/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Ioniță Mihai – Cristi în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ioniță Victor – Ayan din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 24/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Pană Cristina – Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Pană Raul Antonio din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 23/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Curcă Rada în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Curcă Nița din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 22/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Crăciun Maria în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Crăcin Alexandrina din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 21/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Rîbalcă Maria în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Rîbalcă Camelia din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 20/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Tudor Alina – Corina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Tudor Erika –Mihaela din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 19/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lespezeanu Mihaela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Lespezeanu Daniel – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 18/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Burlacu Nadia – Violeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Burlacu Ana -Maria din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 17/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Buliga Doina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Popescu Panaite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 16/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Chiriac Georgeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Porumb Aurica din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 15/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ungureanu Simona – Georgiana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Strîmbei Rafael – Valeriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 14/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Surugiu Mirela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Surugiu Nicolae – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 13/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Holban Elena – Magdalena în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Holban Antonio – Laur – Elias din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 12/2023privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Budiș Maria – Marinela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/20
Dispozitia 11/2023privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, pentru Ion Ionel – Georgian2023/01/20
Dispozitia 10/2023privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2023/01/20
Dispozitia 9/2023privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru domnul Coman Ilinca2023/01/17
Dispozitia 8/2023privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Baicu Constanța tutore al persoanei cu handicap Baicu Floarea2023/01/17
Dispozitia 7/2023privind acordarea indemnizației de handicap pentru Simoc Gabi2023/01/17
Dispozitia 6/2023privind încetarea dreptului la ajutor social al domnului Anton Ștefan2023/01/17
Dispozitia 5/2023privind încetarea dreptului la supliment de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Turturică Ion, pentru perioada : 01.01.2023 – 31.10.20232023/01/17
Dispozitia 4/2023privind modificarea numărului orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat de pe raza comunei Valea Râmnicului2023/01/17
Dispozitia 3/2023privind numirea doamnei Hârja Luciana în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2023/01/09
Dispozitia 2/2023privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2023/01/06
Dispozitia 1/2023privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A rezultat la finele anului 2022, din excedentul anilor precedenți în sumă de 493.118 lei2023/01/03
Dispozitia 206/2022privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru domnul Ghizdeanu Aurel tutore al persoanei cu handicap Ghizdeanu Anica2022/12/27
Dispozitia 205/2022privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Baciu Iulia2022/12/27
Dispozitia 204/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pentru familia doamnei Pîrnău Simona Veronica pentru perioada sezonului rece : 01.01.2023 – 31.03.20232022/12/27
Dispozitia 203/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru domnul Baciu Vasile2022/12/20
Dispozitia 202/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru doamna Olteanu Georgica2022/12/20
Dispozitia 201/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia domnul Baciu Vasile2022/12/20
Dispozitia 200/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Badiu Florica, pentru perioada : 01.12.2022 – 31.03.20232022/12/20
Dispozitia 199/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Frățilă Petre, pentru perioada : 01.12.2022 – 31.03.20232022/12/20
Dispozitia 198/2022privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Baciu Vasile, pentru perioada : 01.11.2022 – 31.03.20232022/12/19
Dispozitia 197/2022privind numirea în calitate de curator special a doamnei Robe Manuela – Elena pentru minorul Robe Livia – Elena2022/12/19
Dispozitia 196/2022privind desemnarea domnului Agafițe Andrei în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, Șef S.V.S.U. și Agent de inundații2022/12/14
Dispozitia 195/2022privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/12/14
Dispozitia 194/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru lucrările : ”Modernizare drumuri sătești de interes local în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/12/05
Dispozitia 193/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Costianu Daniela în funcţia contractuală de execuţie de casier II, gradația 3, studii medii, Compartiment Administrativ gospodăresc, transport din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/12/05
Dispozitia 192/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Simion Gina în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Impozite și taxe /20222022/12/05
Dispozitia 191/2022privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut – Stanciu Eugen – Gheorghe, promovează din funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 4, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, renns, avize, autorizații, patrimoniu, mediu și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/12/05
Dispozitia 190/2022privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut – Porumb Silviu – Nicușor, promovează din funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, Compartiment Asistență socială și autoritate tutelară, îngrijire persoane vârstnice, asistență medicală comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/12/05
Dispozitia 189/2022privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut – doamna Drăgănescu Neta – Georgeta, promovează din funcția publică de execuție referent, clasa III, grad profesional asistent, gradația 5, în funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional principal, gradația 5, Compartiment Relații cu publicul, petiții, arhivă, registratură, bibliotecă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/12/05
Dispozitia 188/2022privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut – doamna Bălașu Mara – Alexandra, promovează din funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/12/05
Dispozitia 187/2022privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut – doamna Iordăchescu Viorica promovează din funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 4, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, Compartiment Proiecte, achiziții publice, urmărire contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/12/05
Dispozitia 186/2022privind constituirea și numirea Comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al comunei Valea Râmnicului, precum și a subunităților subordonate în anul 20222022/12/05
Dispozitia 185/2022privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință de îndată2022/12/05
Dispozitia 184/2022privind acordarea dreptului la indemnizația de handicap pentru doamna Popescu Elena2022/11/29
Dispozitia 183/2022privind încetarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2022/11/29
Dispozitia 182/2022privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru domnul Toader Săndel2022/11/23
Dispozitia 181/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Dinu Gheorghe2022/11/23
Dispozitia 180/2022privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/11/22
Dispozitia 179/2022privind respingerea cererii de acordare a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru domnul Iancu Ion2022/11/18
Dispozitia 178/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.11.2022 – 31.03.20222022/11/18
Dispozitia 177/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.11.2022 – 31.03.20222022/11/18
Dispozitia 176/2022privind desemnarea doamnei Enache Sorina – Adriana – inspector Compartiment Registrul agricol și fond funciar, responsabil pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/11/03
Dispozitia 175/2022privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 , pentru domnul Priceputu Valeantin2022/11/03
Dispozitia 174/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru domnul Neagu Marin2022/11/01
Dispozitia 173/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Moroiu Ramona – Elena în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul2022/11/01
Dispozitia 172/2022privind încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit a suplimentului pentru combustibili solizi și sau lichizi pentru perioada : 01.07.2022 – 30.09.20222022/10/31
Dispozitia 171/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru doamna Vasile Georgeta2022/10/27
Dispozitia 170/2022privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului /20222022/10/21
Dispozitia 169/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru doamna Chiriac Mădălina – Daniela2022/10/21
Dispozitia 168/2022privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/10/21
Dispozitia 167/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Baciu Toma2022/10/13
Dispozitia 166/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentrut domnul Baicu George2022/10/13
Dispozitia 165/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Constantin Neculai tutore al persoanei cu handicap Constantin Ioana2022/10/06
Dispozitia 164/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru domnul Marcoșan Ionel2022/10/06
Dispozitia 163/2022privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Dibu Adrian, în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional principal, gradația 5, Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, RENNS, avize, autorizații, patrimoniu, mediu și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/10/06
Dispozitia 162/2022privind numirea în calitate de curator special a doamnei Matei Maricica pentru minora Buță Margareta – Valentina2022/10/06
Dispozitia 161/2022privind numirea în calitate de curator special a doamnei Matei Maricica pentru minorul Buță Marius – Ionuț2022/10/06
Dispozitia 160/2022privind numirea doamnei Stanciu Cosmina – Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/10/03
Dispozitia 159/2022privind privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2022/09/30
Dispozitia 158/2022privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Iancu Gheorghiță2022/09/26
Dispozitia 157/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Oprișan Nicoleta2022/09/26
Dispozitia 156/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru doamna Priceputu Andreea Mădălina2022/09/26
Dispozitia 155/2022privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/09/23
Dispozitia 154/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru doamna Slavaston Iuliana2022/09/19
Dispozitia 153/2022privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 și recuperarea sumelor încasate necuvenit doamnei Iosif Alina Anișoara2022/09/19
Dispozitia 152/2022privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Turturică Georgian Ștefan2022/09/19
Dispozitia 151/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Toader Săndel2022/09/19
Dispozitia 150/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Coman Ilinca2022/09/19
Dispozitia 149/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Voicu Mihaela – Ramona în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/09/19
Dispozitia 148/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepţie pentru Proiectul „Înființare distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/09/12
Dispozitia 147/2022privind încetarea suspendarii raportului de serviciu al doamnei Enache Sorina – Adriana și reluarea activității în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/09/12
Dispozitia 143/2023privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Marcoșan Ionuț Viorel reprezentant legal al persoanei cu handicap Marcoșan Sebastian Andrei2022/08/19
Dispozitia 142/2023privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei tip 2 pentru Mihăescu Paul2022/08/19
Dispozitia 141/2023privind încetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Mocanu Mircea2022/08/19
Dispozitia 140/2023privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Țăpor Victoria curator al persoanei cu handicap Topor Ion2022/08/19
Dispozitia 139/2023privind încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru Oprea Cristina Ramona tutore al persoanei cu handicap Mutu Aurica2022/08/19
Dispozitia 138/2023privind încetarea plății de însoțitor pentru Constantin Neculai tutore al persoanei cu handicap Constantin Ioana2022/08/19
Dispozitia 137/2023privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Pantazică Gheorghe2022/08/19
Dispozitia 136/2023privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Nistor Florian reprezentant legal al persoanei cu handicap Nistor Bogdan Andrei2022/08/19
Dispozitia 135/2023privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru lucrările executate în cadrul Proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/08/19
Dispozitia 134/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2022/08/12
Dispozitia 133/2023privind numirea doamnei Simion Ionica în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, Compartiment Buget finanțe contabilitate, resurse umane salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/08/08
Dispozitia 132/2023privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Matache Luciana inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Impozite și taxe /20232022/08/08
Dispozitia 131/2022privind numirea în calitate de curator special a doamnei Țăpor Victoria pentru domnul Topor Ion2022/07/29
Dispozitia 130/2022privind încetarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Rusen Vasile Adrian2022/07/27
Dispozitia 129/2022privind încetarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Mocanu Mircea2022/07/27
Dispozitia 128/2022privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Enache Viorel2022/07/27
Dispozitia 127/2022privind privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 a doamnei Damian Vasilica2022/07/22
Dispozitia 126/2022privind modificarea cuantumului la alocațiea pentru susținerea familiei tip 2 și recuperarea sumelor încasate necuvenit2022/07/21
Dispozitia 125/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în ședință ordinară pe luna iulie 20222022/07/21
Dispozitia 124/2022privind încadrarea doamnei Pleșoiu Daniela în funcția de execuție de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/07/21
Dispozitia 123/2022pentru modificarea și completarea art.1 din Dispoziția nr.114 /20222022/07/18
Dispozitia 122/2022pentru modificarea și completarea art.1 din Dispoziția nr.113 /20222022/07/18
Dispozitia 121/2022privind desemnarea doamnei Bălașu Mara – Alexandra – inspector, gradul profesional asistent, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, ca membru UAT Valea Râmnicului, in cadrul Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor2022/07/12
Dispozitia 120/2022privind încetarea dreptului la alocație pentru suținerea familiei tip 2, familiei domnului Turturică Georgian Ștefan2022/07/11
Dispozitia 119/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Stroe Mihaela Ana Maria2022/07/11
Dispozitia 118/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Turturicâ Georgian Ștefan, din suspendare2022/07/11
Dispozitia 117/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru doamnie Surugiu Dana Mădalina2022/07/11
Dispozitia 116/2022privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Pleșoiu Titi Doru2022/07/11
Dispozitia 115/2022privind înccetarea îndemnizatiei de insotitor pentru doamna Negraru Constanda, tutore al domnului Negraru Ion2022/07/11
Dispozitia 114/2022privind constituirea comisiei de concurs precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de : inspector, clasa I, grad asistent – COMPARTIMENT PROIECTE, ACHIZIȚII PUBLICE, URMĂRIRE CONTRACTE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/06/23
Dispozitia 113/2022privind constituirea comisiei de concurs precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de : inspector, clasa I, grad asistent – COMPARTIMENT BUGET FINANȚE CONTABILITATE, RESURSE UMANE SALARIZARE, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/06/23
Dispozitia 112/2022privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna iunie2022/06/23
Dispozitia 111/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Voicu Stana2022/06/23
Dispozitia 110/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip.2, pentru domnul Tudorache Valentin2022/06/17
Dispozitia 109/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Voicu Loredana2022/06/17
Dispozitia 108/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip.1, pentru doamna Surugiu Dana Mihaela2022/06/16
Dispozitia 107/2022privind prelungirea indemnizației de handicap pentru Cristoiu Ion2022/06/16
Dispozitia 106/2022privind delegarea calității de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”2022/06/16
Dispozitia 105/2022privind desemnarea persoanei care îndeplinește calitatea de gestionar de mijloace materiale, bănești și alte valori la nivelul Primăriei comunei Valea Ramnicului, județul Buzău2022/06/10
Dispozitia 104/2022privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară pe luna iunie2022/06/10
Dispozitia 103/2022privind încadrarea doamnei Miroiu Cristina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/06/08
Dispozitia 102/2022privind numirea domnului Agafițe Andrei în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/06/02
Dispozitia 101/2022privind numirea doamnei Moroiu Ramona – Elena în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/06/02
Dispozitia 100/2022privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/06/02
Dispozitia 99/2022privind constituirea comisiei de concurs precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de : inspector, clasa I, grad principal – COMPARTIMENT BUGET FINANȚE CONTABILITATE, RESURSE UMANE SALARIZARE, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/05/31
Dispozitia 98/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/05/31
Dispozitia 97/2022privind încetarea dereptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Radu Daniel2022/05/31
Dispozitia 96/2022privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Dănulescu Cosmin – Ionuţ având funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, Compartiment Situații de urgență și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/05/30
Dispozitia 95/2022privind desemnarea doamnei Porumb Alina – referent II, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, pentru primirea, verificarea și înregistrarea contractelor de arendă într-un registrul special2022/05/25
Dispozitia 94/2022privind desemnarea doamnei Bălașu Mara – Alexandra – inspector, gradul profesional asistent, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, pentru primirea, verificarea și întocmirea dosarelor privind vânzarea – cumpărarea terenurilor din extravilan2022/05/25
Dispozitia 93/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru obiectivul ”Reabilitare Centru Administrativ sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/05/19
Dispozitia 92/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în ședință ordinară pe luna mai 20222022/05/19
Dispozitia 91/2022privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de : șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului2022/05/19
Dispozitia 90/2022privind numirea doamnei Voicu Mihaela – Ramona în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/05/19
Dispozitia 89/2022privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război2022/05/17
Dispozitia 88/2022privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Moise Ionuț Marian2022/05/17
Dispozitia 87/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru doamna Zahiu Niculina Nicoleta2022/05/17
Dispozitia 86/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru domnul Baciu Toma2022/05/17
Dispozitia 85/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru domnul Miroiu Ion2022/05/17
Dispozitia 84/2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Turturică Georgian Ștefan2022/05/17
Dispozitia 83/2022privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului / examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut – funcționar public inspector, clasa I, grad profesional asistent în grad profesional principal, Compartiment Situații de urgență și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/05/17
Dispozitia 82/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru lucrările : ”Reparații terasament, acostament, cămine, betonare șanțuri și reabilitare drumuri – asfaltare, strada Toamnei, sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/05/16
Dispozitia 81/2022privind înfiinţarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/05/16
Dispozitia 80/2022privind virarea de credite bugetare pe anul 20222022/05/16
Dispozitia 79/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru ”Reabilitare clădire administrativă”, sat Oreavul, strada Primăverii, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/05/16
Dispozitia 77/2022privind aprobarea Planului de pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 20222022/04/29
Dispozitia 76/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Luca Marius – Daniel pentru minora Luca Eugenia – Gabriela2022/04/29
Dispozitia 75/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Coman Marinela – Elisabeta în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/04/29
Dispozitia 74/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Struțu George – Ionel pentru minorul Cristachi Andrei – Eduard2022/04/27
Dispozitia 73/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip.2, pentru doamna Drăgan Maria – Mădălina2022/04/21
Dispozitia 72/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru domnul Zahiu Gheorghe2022/04/21
Dispozitia 71/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/04/21
Dispozitia 70/2022privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru ”Reparație rigolă carosabilă sat Valea Râmnicului, strada Principală, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2022/04/13
Dispozitia 69/2022privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap Iliaș Eugenia2022/04/08
Dispozitia 68/2022privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului / examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut – funcționar public inspector, clasa I, grad profesional asistent în grad profesional principal, Compartiment Situații de urgență și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului2022/04/08
Dispozitia 67/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Oprișan Nicoleta2022/04/08
Dispozitia 66/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Lungu Nelu2022/04/08
Dispozitia 65/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Turturică Georgian Ștefan2022/04/08
Dispozitia 64/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Iancu Constantin pentru minorul Iancu Dănuț – Andrei2022/04/07
Dispozitia 63/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Iuga Simona – Gabriela în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/04/04
Dispozitia 62/2022privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Toma Finița, pentru perioada : 01.03.2022 – 31.03.2022 și recuperarea sumelor încasate necuvenit2022/03/31
Dispozitia 61/2022privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Radu Ivan, pentru perioada : 01.03.2022 – 31.03.2022 și recuperarea sumelor încasate necuvenit2022/03/31
Dispozitia 60/2022privind modificarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2022/03/31
Dispozitia 59/2022privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Miroiu Adrian Cătălin din funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav Miroiu Georgiana, din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/03/31
Dispozitia 58/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Toma Finița2022/03/30
Dispozitia 57/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/03/24
Dispozitia 56/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Frățilă Iuliana2022/03/24
Dispozitia 55/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Iancu Constantin pentru minorul Iancu Dănuț – Andrei2022/03/22
Dispozitia 54/2022privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Radu Ivan din suspendare2022/03/07
Dispozitia 53/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru doamna Cojocariu Dobrița2022/03/07
Dispozitia 52/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru familia domnului Turturică Florentin2022/03/07
Dispozitia 51/2022privind constituirea și numirea Comisiei comunei Valea Râmnicului pentru recensământul populației și locuințelor2022/03/07
Dispozitia 50/2022privind stabilirea posturilor de lucru în spații special amenajate, cu echipamente puse la dispoziție de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populației2022/03/07
Dispozitia 49/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social și a numărului orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat de pe raza comunei Valea Râmnicului2022/03/07
Dispozitia 48/2022privind numirea în calitate de curator special a doamnei Ștefan Cătălina – Felicia pentru minora Turturică Alexandra – Daniela2022/03/07
Dispozitia 47/2022privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/02/22
Dispozitia 46/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru doamna Tăbleț Gabriela2022/02/18
Dispozitia 45/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Enache Sora, pentru perioada : 01.02.2022 – 31.03.20222022/02/18
Dispozitia 44/2022privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Tudorache Valentin2022/02/16
Dispozitia 43/2022privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Brînză Drăguluin din suspendare2022/02/10
Dispozitia 42/2022privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Lunică Ioan2022/02/10
Dispozitia 41/2022privind repunerea în plată a ajutorului social pentru familia domnului Baciu Vasile2022/02/10
Dispozitia 40/2022privind numirea doamnei Iuga Simona – Gabriela în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/02/10
Dispozitia 39/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2022/02/03
Dispozitia 38/2022privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2022/01/31
Dispozitia 37/2022privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Manea Dumitru – Dorinel2022/01/28
Dispozitia 36/2022privind stabilirea stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Mocanu Mircea2022/01/28
Dispozitia 35/2022privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2022/01/25
Dispozitia 34/2022privind numirea doamnei Oancea Marilena în funcţia Șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2022/01/20
Dispozitia 33/2022privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Stroe Mihaela Ana Maria2022/01/20
Dispozitia 32/2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baciu Vasile2022/01/20
Dispozitia 31/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Țurloi Constantin curator al persoanei cu handicap Țurloi Ștefania Aurica2022/01/20
Dispozitia 30/2022privind acordarea indemnizație de însoțotor pentru Eftenaru Mioara Mihaela curator al persoanei cu handicap Popa Constantin Aurel2022/01/20
Dispozitia 29/2022privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Avram Marian curator al persoanei cu handicap Dediu Rădulica2022/01/20
Dispozitia 28/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Mangalea Ion, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 27/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Socol Gheorghiță – Damian, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 26/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Aldea Paula, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 25/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Mutu Cornelia, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 24/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Ion Romulus – Florin, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 23/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Priceputu Gheorghe, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 22/2022privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Priceputu Valentin, pentru perioada : 01.01.2022 – 31.03.20222022/01/20
Dispozitia 21/2022privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 20/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Meroiu Adrian – Cătălin în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Miroiu Georgiana din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 19/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Ioniță Mihai –Cristi în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ioniță Victor – Ayan din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 18/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Pană Cristina – Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Pană Raul Antonio din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 17/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Curcă Rada în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Curcă Nița din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 16/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Crăciun Maria în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Crăcin Alexandrina din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 15/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Rîbalcă Maria în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Rîbalcă Camelia din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 14/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Tudor Alina – Corina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Tudor Erika –Mihaela din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 13/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lespezeanu Mihaela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Lespezeanu Daniel – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 12/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Burlacu Nadia – Violeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Burlacu Ana -Maria din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 11/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Buliga Doina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Popescu Panaite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 10/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Chiriac Georgeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Porumb Aurica din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 9/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ungureanu Simona – Georgiana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Strîmbei Rafael – Valeriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 8/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Surugiu Mirela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Surugiu Nicolae – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 7/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Holban Elena – Magdalena în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Holban Antonio – Laur – Elias din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 6/2022privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Budiș Maria – Marinela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/18
Dispozitia 5/2022privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Iordăchescu Viorica în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2022/01/06
Dispozitia 4/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Oancea Marilena în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/06
Dispozitia 3/2022privind numirea doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2022/01/06
Dispozitia 2/2022privind numirea în calitate de curator special a domnului Avram Marian pentru doamna Dediu Rădulica2022/01/05
Dispozitia 1/2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A rezultat la finele anului 2021, din excedentul anilor precedenți în sumă de 774.185,30 lei2022/01/03
Dispozitia 144/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna decembrie2021/12/22
Dispozitia 142/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Chiriac Mădălina Gorgiana2021/12/22
Dispozitia 141/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, doamnei Vrînceanu Stanca pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 140/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Romanescu Daniela, pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 139/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, doamnei Mocanu Maria, pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 138/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Enache Viorel, pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 137/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, domnului Buzea Mitu, pentru perioada : 01.12.2021 – 31.03.20222021/12/20
Dispozitia 136/2021privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată pe luna decembrie2021/12/20
Dispozitia 135/2021privind prelungirea indenizației de însoțitor pentru domnul Puiu Neculai curator special al persoanei cu handicap Puiu Nastasia2021/12/17
Dispozitia 134/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru domnul Ghizdeanu Aurel, curator special pentru Ghizdeanu Anica2021/12/17
Dispozitia 133/2021privind suspendarea dreptului la VMG pentru doamna Radu Ivan2021/12/17
Dispozitia 132/2021privind încetarea dreptului la VMG pentru domnul Vrînceanu Dumitru2021/12/17
Dispozitia 131/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru doamna Chivu Anica2021/12/17
Dispozitia 130/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Olteanu Georgica2021/12/17
Dispozitia 129/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Drăghiciu Emilia Maria2021/12/17
Dispozitia 128/2021privind constituirea comisiei de concurs precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de : inspector, clasa I, grad superior – COMPARTIMENT BUGET FINANȚE CONTABILITATE, RESURSE UMANE SALARIZARE, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/12/17
Dispozitia 127/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Eftimie Maria – Crenguța din funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav Eftimie Petre, din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/12/14
Dispozitia 126/2021privind numirea în calitate de curator special a domnului Lespezeanu Mihaela pentru doamna Lespezeanu Marilena2021/12/14
Dispozitia 125/2021privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară pe luna decembrie2021/12/10
Dispozitia 124/2021privind numirea în calitate de curator special a domnului Ghizdeanu Aurel pentru doamna Ghizdeanu Anica2021/12/08
Dispozitia 123/2021privind constituirea și numirea Comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al comunei Valea Râmnicului, precum și a subunităților subordonate în anul 20212021/11/23
Dispozitia 122/2021privind modificarea componenţei Comitetului local, Centrului operativ cu activitate temporară şi a Secretariatului tehnic pentru situaţii de urgenţă de pe raza comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/11/23
Dispozitia 121/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1 pentru ddoamna Vrînceanu Manuela Daniela2021/11/23
Dispozitia 120/2021privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Eftimie Petre2021/11/23
Dispozitia 119/2021privind incetarea indemnizației de handicap pentru doamna Lespezeanu Mihaela reprezentant legal al persoanei cu handicap Lespezeanu Marinela2021/11/23
Dispozitia 118/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Mutu Stănică2021/11/23
Dispozitia 117/2021privind încetarea indenizației de însoțitor pentru doamna Voicu Ioana2021/11/23
Dispozitia 116/2021privind stabilirea dreptului la supliment pentru energie, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada : 01.11.2021 – 30.10.20222021/11/19
Dispozitia 115/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.11.2021 – 31.03.20222021/11/19
Dispozitia 114/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.11.2021 – 31.03.20222021/11/19
Dispozitia 113/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna noiembrie2021/11/19
Dispozitia 112/2021privind constituirea și numirea Comisiei de selecție și evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică ”Achiziție buldoexcavator pentru comuna Valea Ramnicului, județul Buzău”2021/11/09
Dispozitia 111/2021privind încetarea indenizației de însoțitor pentru doamna Mutu Crina Cătălina reprezentant legal al persoanei cu handicap Mutu Roxana Florina2021/11/09
Dispozitia 110/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Brînză Drăgulin2021/11/09
Dispozitia 78/2022privind numirea în calitate de curator special a doamnei Miroiu Cristina pentru Miroiu Georgiana2021/11/08
Dispozitia 109/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Șerban Georgiana Maria cu reprezentant legal Aldea Nicoleta2021/11/05
Dispozitia 108/2021privind încetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Gîlea Nina2021/11/05
Dispozitia 107/2021privind numirea doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia Șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/03
Dispozitia 106/2021privind numirea în calitate de curator special a doamnei Lucianu Daniela – Violeta2021/11/03
Dispozitia 105/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Peltea Miorița în funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar cu posliceală, grad principal, Compartiment Asistență socială și autoritate tutelară, îngrijire persoane vâstnice, asistență medicală comunitară în cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/29
Dispozitia 104/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/28
Dispozitia 103/2021privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Miroiu Ion2021/10/28
Dispozitia 102/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Tudorache Valentin2021/10/28
Dispozitia 101/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Ureche Ionel2021/10/28
Dispozitia 100/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Mutu Gianina Florența2021/10/26
Dispozitia 99/2021privind numirea în calitate de curator special a doamnei Robe Manuela – Elena pentru minorul Robe Livia – Elena2021/10/25
Dispozitia 146/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/20
Dispozitia 145/2021privind constituirea și numirea Comisiei de recepție pentru ”Îmbunătățirea proiectului de modernizare prin betonare a șanțurilor aflate în comuna Valea Ramnicului, județul Buzău”, în cadrul ”Proiectului Modernizare drumuri locale în comuna Valea Ramnicului, județul Buzău”2021/10/20
Dispozitia 144/2021privind convocarea Consiliului loval în ședință ordinară pe luna decembrie2021/10/20
Dispozitia 143/2021privind stabilirea indemnizației de handicap pentru doamna Lespezeanu Mihaela curator pentru persoana cu handicap Lespezeanu Marilena2021/10/20
Dispozitia 98/2021privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru Turcu Stan2021/10/15
Dispozitia 97/2021privind modificarea și completarea fișei postului domnului Stanciu Eugen – Gheorghe, inspector Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, RENNS, avize, autorizații, patrimoniu, mediu și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/13
Dispozitia 96/2021privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință ordinară2021/10/13
Dispozitia 95/2021privind convocarea Consiliului local Valea Râmnicului în ședință de îndată2021/10/08
Dispozitia 94/2021privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Dibu Adrian, în funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional principal, gradația 5, Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, RENNS, avize, autorizații, patrimoniu, mediu și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/10/06
Dispozitia 93/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Voicu Bogdan Mircea2021/09/30
Dispozitia 92/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2021/09/30
Dispozitia 91/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Tăbleț Gabriela2021/09/29
Dispozitia 90/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru Iosif Alina Anișoara2021/09/29
Dispozitia 89/2021privind desemnarea doamnei Oancea Marilena pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul2021/09/29
Dispozitia 88/2021privind numirea în calitate de curator special a doamnei Vasile Vasilica pentru domnul Vasile Dan2021/09/29
Dispozitia 87/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/09/21
Dispozitia 86/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/08/25
Dispozitia 85/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Pantazică Gheorghe2021/08/16
Dispozitia 84/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Marcoșan Ionuț Viorel reprezentant legal al persoanei cu handicap Marcoșan Sebastian Andrei2021/08/16
Dispozitia 83/2021privind încetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Gîlea Nina2021/08/16
Dispozitia 82/2021privind încetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Vrînceanu Marius2021/08/16
Dispozitia 81/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2021/08/06
Dispozitia 80/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Enache Viorel2021/07/26
Dispozitia 78/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Catrina Luiza – Gabriela2021/07/20
Dispozitia 77/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Olteanu Maria curator al persoanei cu handicap Olteanu Dragomir2021/07/20
Dispozitia 76/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna iulie 20212021/07/20
Dispozitia 75/2021privind reîncadrarea și stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Bălașu Mara – Alexandra în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/07/01
Dispozitia 74/2021privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Ilie Loredana – Nicoleta în funcția publică de execuție de inspector, Compartiment impozite și taxe/ executări silite, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/07/01
Dispozitia 73/2021privind constituirea și numirea Comisiei de colectare a creanțelor bugetare restante de la persoanele fizice și juridice de la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, în urma controlului Camerei de Conturi Buzău2021/06/30
Dispozitia 72/2021privind încetrea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Drăgan Marin2021/06/30
Dispozitia 71/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru doamna Bordei Marina Gabriela2021/06/30
Dispozitia 70/2021privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 a domnului Enache Viorel2021/06/30
Dispozitia 69/2021privind numirea doamnei Oancea Marilena în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/06/30
Dispozitia 68/2021privind numirea doamnei Coman Marinela – Elisabeta în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/06/30
Dispozitia 67/2021privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Costianu Dumitru din funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav Costianu Gheorghe, din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/06/22
Dispozitia 66/2021privind numirea în calitate de curator special al doamnei Eftenaru Mioara pentru domnul Popa Constantin Aurel2021/06/22
Dispozitia 65/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna iunie 20212021/06/22
Dispozitia 64/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1pentru doamna Dinu Gabriela Mirela2021/06/18
Dispozitia 63/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru doamna Chivu Anica2021/06/18
Dispozitia 62/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Ilias Eugenia2021/06/14
Dispozitia 61/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Cristoiu Ion2021/06/14
Dispozitia 60/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Eftimie Petre2021/06/14
Dispozitia 59/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Turcu Stan2021/06/14
Dispozitia 58/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Oprea Ramona Cristina tutore al persoanei cu handicap Mutu Aurica2021/06/14
Dispozitia 57/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Vrînceanu Marius2021/06/14
Dispozitia 56/2021privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată pe luna iunie 20212021/06/09
Dispozitia 55/2021privind încetarea de drept a raportului de serviciu prin pensionare anticipată parțială a domnului Pruteanu Romică, având funcția publică de execuție polițist local, gradul profesional superior, gradația 5, studii superioare, Compartiment Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/31
Dispozitia 54/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/05/24
Dispozitia 53/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Moise Ionuț Marian2021/05/18
Dispozitia 52/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Șchiopu Adrian2021/05/18
Dispozitia 51/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru Vrînceanu Manuela Daniela2021/05/18
Dispozitia 50/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2021/05/07
Dispozitia 49/2021privind încadrarea domnului Ioniță Mihai – Cristi în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/04
Dispozitia 48/2021privind desemnarea doamnei Iordăchescu Viorica, consilier – Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, pentru semnarea ordinelor de plată prin Trezoreria Râmnicu Sărat și altor documente necesare, respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/20
Dispozitia 47/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru domnul Vrînceanu Marius2021/04/20
Dispozitia 46/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Ureche Ionel2021/04/20
Dispozitia 45/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Dediu Gina în funcţia contractuală de execuţie de casier I, gradația 5, studii medii, Compartiment Impozite și taxe / executări silite din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/04/16
Dispozitia 44/2021privind încetarea de drept a raportului de serviciu prin pensionare pentru limită de vârstă al doamnei Hârja Luciana, având funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5, Compartiment Buget finanțe contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/04/16
Dispozitia 43/2021privind numirea în calitate de curator special a doamnei Horhogea Ana pentru doamna Horhogea Alexandrina – Nicoleta2021/04/15
Dispozitia 42/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/04/07
Dispozitia 41/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip1, pentru doamna Murgășanu Ionela Marinela2021/03/29
Dispozitia 40/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținea familiei tip 2, doamnei Nica Claudia Florentina2021/03/29
Dispozitia 39/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna martie2021/03/26
Dispozitia 38/2021privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului2021/03/11
Dispozitia 37/2021privind încetrea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Neacșu Mihaela Mădălina2021/03/11
Dispozitia 36/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Pascu Reveica2021/03/11
Dispozitia 35/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Sandu Mădălina2021/03/11
Dispozitia 34/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 , pentru domnul Ion Ionel Georgian2021/03/11
Dispozitia 33/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Geru Coman Florin2021/03/11
Dispozitia 32/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru doamna Cojocariu Dobrița2021/03/11
Dispozitia 31/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/03/11
Dispozitia 30/2021privind asigurarea exercitării controlului financiar preventiv la nivelul Primăriei comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/03/11
Dispozitia 29/2021privind constituirea și numirea Comisiei de recepţie pentru Proiectul „Înființare distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/03/09
Dispozitia 28/2021privind desemnarea unei persoane pentru efectuarea operaţiunilor în Rgistrul electoral la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/03/05
Dispozitia 27/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Şerbu Ionuţ – Ionel, Secretar general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/03/05
Dispozitia 26/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2021/03/05
Dispozitia 25/2021privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Iordăchescu Viorica în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/03/01
Dispozitia 24/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Tăbleț Gabriela2021/02/26
Dispozitia 23/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna februarie2021/02/19
Dispozitia 22/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru doamna Bodea Mihaela2021/02/08
Dispozitia 21/2021privind constituirea și numirea Comisiei de colectare a creanțelor bugetare restante de la persoanele fizice și juridice de la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, în urma controlului Camerei de Conturi Buzău2021/02/08
Dispozitia 20/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Pană Luca2021/02/04
Dispozitia 19/2021privind repunerea în plată a ajutorului social pentru domnul Brînză Drăgulin2021/02/03
Dispozitia 18/2021privind încadrarea doamnei Pană Cristina – Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/02/03
Dispozitia 17/2021privind indemnizației de handicap pentru Pană Cristina Mădălina reprezentant legal al persoanei cu handicap Pană Raul Antonio2021/02/03
Dispozitia 16/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 15/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Burlacu Nadia – Violeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Burlacu Ana Maria din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 14/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Budiș Maria – Marinela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 13/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Holban Elena – Magdalena în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Holban Antonio – Laur – Elias din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 12/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ungureanu Simona – Georgiana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Strîmbei Rafael – Valeriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 11/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Surugiu Mirela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Surugiu Nicolae – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 10/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lespezeanu Mihaela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Lespezeanu Daniel – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 9/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Catrina Luiza Gabriela2021/01/22
Dispozitia 8/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Burlacu Ștefan2021/01/22
Dispozitia 7/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna ianuarie2021/01/22
Dispozitia 6/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.01.2021 – 31.03.2021, pentru domnul Mangalea Ion2021/01/21
Dispozitia 5/2021privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Enache Sorina – Adriana din funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol, fond funciar, activități veterinare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/11
Dispozitia 4/2021privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Brînză Drăgulin2021/01/06
Dispozitia 3/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Puiu Neculai curator al persoanei cu handicap Puiu Nastasia2021/01/06
Dispozitia 2/2021privind constituirea și numirea Comisiei responsabile pentru acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD2021/01/06

 

Arhiva Acte administrative emise de primar

Comments are closed.