Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.10.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 30.10.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/10/24
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.09.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 29.09.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/09/22
Proiecte de hotarari – Sedinta din 25.08.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 25.08.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/08/18
Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.07.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 27.07.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/07/21
Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.06.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 30.06.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/06/23
Proiecte de hotarari – Sedinta din 15.06.2023 În ședința extraordinară de indata a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 15.06 .2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/06/14
Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.05.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 30.05.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/05/24
Proiecte de hotarari – Sedinta din 18.05.2023 În ședința extraordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 18.05.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/05/15
Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.04.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 27.04.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/04/21
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.03.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 29.03.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/03/23
Proiecte de hotarari – Sedinta din 07.03.2023 În ședința extraordinară de indata a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 07.03.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/03/06
Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.02.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 27.02.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/02/21
Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.01.2023 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 27.01.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/01/20
Proiecte de hotarari – Sedinta din 11.01.2023 În ședința extraordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 11.01.2023, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2023/01/06
Proiecte de hotarari – Sedinta din 21.12.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 21.12.2022, vor fi dezbătute următoarele 2022/12/14
Proiecte de hotarari – Sedinta din 06.12.2022 În ședința extraordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 06.12.2022, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2022/12/05
Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.11.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 28.11.2022, vor fi dezbătute următoarele 2022/11/22
Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.10.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 27.10.2022, vor fi dezbătute următoarele 2022/10/21
Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.09.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 30.09.2022, vor fi dezbătute următoarele 2022/09/23
Proiecte de hotarari – Sedinta din 16.08.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 16.08.2022, vor fi dezbătute următoarele 2022/08/12
Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.07.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 27.07.2022, vor fi dezbătute următoarele 2022/07/21
Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.06.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 29.06.2022, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2022/06/23
Proiecte de hotarari – Sedinta din 15.06.2022 În ședința extraordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 15.06.2022, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2022/06/10
Proiecte de hotarari – Sedinta din 25.05.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 25.05.2022, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2022/05/19
Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.04.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 28.04.2022, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2022/04/21
Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.03.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 30.03.2022, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2022/03/24
Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.02.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 28.02.2022, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2022/02/22
Proiecte de hotarari – Sedinta din 07.02.2022 În ședința extraordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 07.02.2022, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2022/02/03
Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.01.2022 În ședința ordinară a Consiliului local Valea Ramnicului din data de 31.01.2022, vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri:2022/01/25
Proiect de hotărâreprivind abrogarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 46 din 31.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/12/22
Proiect de hotărâreprivind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale și asimilabile pentru anul 2022, persoanelor fizice și juridice la nivelul comunei Valea Râmnicului2021/12/22
Proiect de hotărâreprivind desemnarea doamnei Oancea Marilena în funcția de șef serviciu al Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/12/22
Proiect de hotărâreprivind rectificarea a VI – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/12/20
Proiect de hotărâreprivind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2021/12/10
Proiect de hotărâreprivind rectificarea a V – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/12/10
Proiect de hotărâreprivind prelungirea valabilității scrisorii de garanție cu CEC BANK S.A. pentru obiectivul de investiții – „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/11/19
Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” și participarea la Programul privind ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”2021/11/19
Proiect de hotărâreprivind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/19
Proiect de hotărâreprivind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/19
Proiect de hotărâreprivind completarea Nomenclatorului stradal al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/19
Proiect de hotărâreprivind aprobarea cotizației pentru activitatea de Audit Public Intern către ACOR Buzău la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat, începând cu anul 20222021/11/19
Proiect de hotărâreprivindacordarea unui ajutor de urgență domului Iancu Alexandru – Valentin2021/11/19
Proiect de hotărârerivind stabilirea valorii unui pachet care va fi acordat copiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2021/11/19
Proiect de hotărâreprivind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 2021 pe cele două secțiuni2021/11/19
Proiect de hotărâreprivind rectificarea a IV – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/11/19
Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada noiembrie 2021 – ianuarie 20222021/10/13
Proiect de hotărâreprivind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale în satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny2021/10/13
Proiect de hotărâreprivind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny2021/10/13
Proiect de hotărâreprivind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny2021/10/13
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Acordului de parteneriat cu municipiul Râmnicu Sărat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat”2021/10/13
Proiect de hotărâreprivind rectificarea a III – a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/10/13
Proiect de hotărâreprivind completarea art.2 din H.C.L. Valea Râmnicului nr.6 din 28.01.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău și darea în administrare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori2021/10/08
Proiect de hotărâreprivind aprobarea achiziționării prin licitație publică a unui buldoexcavator prin procedură simplificată2021/09/21
Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea Consiliului local2021/09/21
Proiect de hotărâreprivind vânzarea prin licitație publică a bunului mijloc fix buldoexcavator MTS, aparținând domeniului privat al comunei Valea Râmnicului2021/09/21
Proiect de hotărâreprivind actualizarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, – familia ocupațională – ”Administrație”2021/09/21
Proiect de hotărâreprivind alocarea unui număr de 2.400 măști de protecție Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului2021/09/21
Proiect de hotărâreprivind aprobarea compensării cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat, pentru perioada iulie – decembrie 20212021/09/21
Proiect de hotărâreprivind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Râmnicului” – AFIR, conform O.G. nr.15/20212021/09/21
Proiect de hotărâreprivind aprobarea cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat pentru perioada ianuarie – iunie 20212021/09/21
Proiect de hotărâreprivind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Râmnicului” – PNDL, conform O.G. nr.15/20212021/09/21
Proiect de hotărâreprivind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, comuna Valea Râmnicului” – buget local, conform O.G. nr.15/20212021/09/21
Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentației tehnico-economice (faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI) și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiție ”Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/09/21
Proiect de hotărâreprivind rectificarea a II a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/09/21
Proiect de hotărâreprivind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzator2021/08/25
Proiect de hotărâreprivind aprobarea primirii în calitate de membru asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat ­ ATRAS a Comunei Puiești, județul Buzău și modificarea Statutului acesteia, la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat2021/08/25
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru perioada 2021 – 20272021/08/25
Proiect de hotărâreprivind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/08/25
Proiect de hotărâreprivind aprobarea lucrărilor de modernizare prin betonare a șanțurilor pluviale în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/08/25
Proiect de hotărâreprivind aprobarea întocmirii documentației tehnice faza DALI pentru obiectivul de investiție ”Infrastructură de acces agricol în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/08/25
Proiect de hotărâreprivind alocarea din bugetul local a unor sume de bani Parohiilor din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/08/25
Proiect de hotărâreprivind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul II 2021 pe cele două secțiuni2021/08/25
Proiect de hotărâreprivind rectificarea I a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/08/25
Proiect de hotărâreprivind amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții și demolări2021/08/06
Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada august – octombrie 20212021/07/20
Proiect de hotărâreprivind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/07/20
Proiect de hotărâreprivind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din cadrul Asociației2021/07/20
Proiect de hotărâreprivind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat2021/07/20
Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, care va conduce lucrările ședinței ordinare din 28.06.20212021/06/28
Proiect de hotărâreprivind aprobarea întocmirii documentației în vederea concesionării unor terenuri din domeniul public al comunei Valea Râmnicului2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind transformarea unei funcții publice vacante de nivel superior în nivel inferior – polițist local I, grad profesional superior în polițist local I, grad profesional asistent2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei Parohiei Oreavul II, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport separat și depozitare deșeuri municipale de la agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei Valea Râmnicului de către S.C. RER SUD S.A. Buzău2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/09
Proiect de hotărâreprivind atestarea apartenenței la domeniul public al UAT Valea Râmnicului a unor bunuri (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public), situate în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/09
Proiect de hotărâreprivind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni2021/05/24
Proiect de hotărâreprivind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/05/24
Proiect de hotărâreprivind acordarea unui ajutor de urgență domului Crețu Viorel2021/05/24
Proiect de hotărâreprivind înființarea unor platforme temporare pentru depozitarea resturilor vegetale pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/05/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și a proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local2021/05/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALT ȘI BIROURI” sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/07
Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada mai – iulie 20212021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 20212021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat, Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Valea Râmnicului în calitate de (partener 2) în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică” – Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”2021/03/26
Proiect de hotărâreprivind organizarea și desfășurarea pazei comunale pe anul 20212021/03/26
Proiect de hotărâreprivind nominalizarea de către Consiliul local Valea Râmnicului, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale  ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale 2021/02/19
Proiect de hotărâreprivind menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, la nivelul aferent lunii decembrie 20202021/02/19
Proiect de hotărâreprivind înregistrarea UAT Valea Râmnicului în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancar și implicit înrolarea în sistemul ”Ghișeul.ro2021/02/19
Proiect de hotărâreprivind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 20202021/02/19
Proiect de hotărâreprivind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni2021/02/19
Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentantului comunei Valea Râmnicului prin Consiliul local al comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada februarie – aprilie 20212021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea acordului de branșare la rețeaua de gaze naturale a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău pentru perioada 2021 – 20272021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2021, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2021, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/20012021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2021 – 20222021/01/22

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Comments are closed.