Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect de hotărâreprivind amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții și demolări2021/08/06
Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada august – octombrie 20212021/07/20
Proiect de hotărâreprivind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/07/20
Proiect de hotărâreprivind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din cadrul Asociației2021/07/20
Proiect de hotărâreprivind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat2021/07/20
Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, care va conduce lucrările ședinței ordinare din 28.06.20212021/06/28
Proiect de hotărâreprivind aprobarea întocmirii documentației în vederea concesionării unor terenuri din domeniul public al comunei Valea Râmnicului2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind transformarea unei funcții publice vacante de nivel superior în nivel inferior – polițist local I, grad profesional superior în polițist local I, grad profesional asistent2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei Parohiei Oreavul II, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport separat și depozitare deșeuri municipale de la agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei Valea Râmnicului de către S.C. RER SUD S.A. Buzău2021/06/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/09
Proiect de hotărâreprivind atestarea apartenenței la domeniul public al UAT Valea Râmnicului a unor bunuri (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public), situate în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/06/09
Proiect de hotărâreprivind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni2021/05/24
Proiect de hotărâreprivind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău2021/05/24
Proiect de hotărâreprivind acordarea unui ajutor de urgență domului Crețu Viorel2021/05/24
Proiect de hotărâreprivind înființarea unor platforme temporare pentru depozitarea resturilor vegetale pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/05/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și a proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local2021/05/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALT ȘI BIROURI” sat Oreavul, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/07
Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada mai – iulie 20212021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 20212021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 20212021/04/07
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Asociația Simț Civic în calitate de lider de parteneriat, Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Valea Râmnicului în calitate de (partener 2) în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică” – Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”2021/03/26
Proiect de hotărâreprivind organizarea și desfășurarea pazei comunale pe anul 20212021/03/26
Proiect de hotărâreprivind nominalizarea de către Consiliul local Valea Râmnicului, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale  ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale 2021/02/19
Proiect de hotărâreprivind menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, la nivelul aferent lunii decembrie 20202021/02/19
Proiect de hotărâreprivind înregistrarea UAT Valea Râmnicului în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancar și implicit înrolarea în sistemul ”Ghișeul.ro2021/02/19
Proiect de hotărâreprivind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 20202021/02/19
Proiect de hotărâreprivind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni2021/02/19
Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentantului comunei Valea Râmnicului prin Consiliul local al comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada februarie – aprilie 20212021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea acordului de branșare la rețeaua de gaze naturale a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău pentru perioada 2021 – 20272021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2021, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2021, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/20012021/01/22
Proiect de hotărâreprivind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2021 – 20222021/01/22

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Comments are closed.