Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 86/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/08/25
Dispozitia 81/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2021/08/06
Dispozitia 80/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Enache Viorel2021/07/26
Dispozitia 78/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Catrina Luiza – Gabriela2021/07/20
Dispozitia 77/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Olteanu Maria curator al persoanei cu handicap Olteanu Dragomir2021/07/20
Dispozitia 76/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna iulie 20212021/07/20
Dispozitia 75/2021privind reîncadrarea și stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Bălașu Mara – Alexandra în funcția publică de execuție inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/07/01
Dispozitia 74/2021privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Ilie Loredana – Nicoleta în funcția publică de execuție de inspector, Compartiment impozite și taxe/ executări silite, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/07/01
Dispozitia 73/2021privind constituirea și numirea Comisiei de colectare a creanțelor bugetare restante de la persoanele fizice și juridice de la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, în urma controlului Camerei de Conturi Buzău2021/06/30
Dispozitia 72/2021privind încetrea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru domnul Drăgan Marin2021/06/30
Dispozitia 71/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 pentru doamna Bordei Marina Gabriela2021/06/30
Dispozitia 70/2021privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 a domnului Enache Viorel2021/06/30
Dispozitia 69/2021privind numirea doamnei Oancea Marilena în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Viceprimarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/06/30
Dispozitia 68/2021privind numirea doamnei Coman Marinela – Elisabeta în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/06/30
Dispozitia 67/2021privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Costianu Dumitru din funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav Costianu Gheorghe, din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/06/22
Dispozitia 66/2021privind numirea în calitate de curator special al doamnei Eftenaru Mioara pentru domnul Popa Constantin Aurel2021/06/22
Dispozitia 65/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna iunie 20212021/06/22
Dispozitia 64/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1pentru doamna Dinu Gabriela Mirela2021/06/18
Dispozitia 63/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru doamna Chivu Anica2021/06/18
Dispozitia 62/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Ilias Eugenia2021/06/14
Dispozitia 61/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Cristoiu Ion2021/06/14
Dispozitia 60/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Eftimie Petre2021/06/14
Dispozitia 59/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Turcu Stan2021/06/14
Dispozitia 58/2021privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru Oprea Ramona Cristina tutore al persoanei cu handicap Mutu Aurica2021/06/14
Dispozitia 57/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Vrînceanu Marius2021/06/14
Dispozitia 56/2021privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată pe luna iunie 20212021/06/09
Dispozitia 55/2021privind încetarea de drept a raportului de serviciu prin pensionare anticipată parțială a domnului Pruteanu Romică, având funcția publică de execuție polițist local, gradul profesional superior, gradația 5, studii superioare, Compartiment Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/31
Dispozitia 54/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/05/24
Dispozitia 53/2021privind prelungirea indemnizației de handicap pentru persoana cu handicap Moise Ionuț Marian2021/05/18
Dispozitia 52/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Șchiopu Adrian2021/05/18
Dispozitia 51/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru Vrînceanu Manuela Daniela2021/05/18
Dispozitia 50/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă extraordinară2021/05/07
Dispozitia 49/2021privind încadrarea domnului Ioniță Mihai – Cristi în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/05/04
Dispozitia 48/2021privind desemnarea doamnei Iordăchescu Viorica, consilier – Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, pentru semnarea ordinelor de plată prin Trezoreria Râmnicu Sărat și altor documente necesare, respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/04/20
Dispozitia 47/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru domnul Vrînceanu Marius2021/04/20
Dispozitia 46/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Ureche Ionel2021/04/20
Dispozitia 45/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Dediu Gina în funcţia contractuală de execuţie de casier I, gradația 5, studii medii, Compartiment Impozite și taxe / executări silite din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/04/16
Dispozitia 44/2021privind încetarea de drept a raportului de serviciu prin pensionare pentru limită de vârstă al doamnei Hârja Luciana, având funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5, Compartiment Buget finanțe contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/04/16
Dispozitia 43/2021privind numirea în calitate de curator special a doamnei Horhogea Ana pentru doamna Horhogea Alexandrina – Nicoleta2021/04/15
Dispozitia 42/2021privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară2021/04/07
Dispozitia 41/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip1, pentru doamna Murgășanu Ionela Marinela2021/03/29
Dispozitia 40/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținea familiei tip 2, doamnei Nica Claudia Florentina2021/03/29
Dispozitia 39/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna martie2021/03/26
Dispozitia 38/2021privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Afrăsînei Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul Cabinetului Primarului comunei Valea Râmnicului2021/03/11
Dispozitia 37/2021privind încetrea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Neacșu Mihaela Mădălina2021/03/11
Dispozitia 36/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Pascu Reveica2021/03/11
Dispozitia 35/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Sandu Mădălina2021/03/11
Dispozitia 34/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2 , pentru domnul Ion Ionel Georgian2021/03/11
Dispozitia 33/2021privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Geru Coman Florin2021/03/11
Dispozitia 32/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru doamna Cojocariu Dobrița2021/03/11
Dispozitia 31/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/03/11
Dispozitia 30/2021privind asigurarea exercitării controlului financiar preventiv la nivelul Primăriei comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/03/11
Dispozitia 29/2021privind constituirea și numirea Comisiei de recepţie pentru Proiectul „Înființare distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”2021/03/09
Dispozitia 28/2021privind desemnarea unei persoane pentru efectuarea operaţiunilor în Rgistrul electoral la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/03/05
Dispozitia 27/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Şerbu Ionuţ – Ionel, Secretar general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/03/05
Dispozitia 26/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate2021/03/05
Dispozitia 25/2021privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Iordăchescu Viorica în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău2021/03/01
Dispozitia 24/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru doamna Tăbleț Gabriela2021/02/26
Dispozitia 23/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna februarie2021/02/19
Dispozitia 22/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1, pentru doamna Bodea Mihaela2021/02/08
Dispozitia 21/2021privind constituirea și numirea Comisiei de colectare a creanțelor bugetare restante de la persoanele fizice și juridice de la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, în urma controlului Camerei de Conturi Buzău2021/02/08
Dispozitia 20/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Pană Luca2021/02/04
Dispozitia 19/2021privind repunerea în plată a ajutorului social pentru domnul Brînză Drăgulin2021/02/03
Dispozitia 18/2021privind încadrarea doamnei Pană Cristina – Mădălina în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/02/03
Dispozitia 17/2021privind indemnizației de handicap pentru Pană Cristina Mădălina reprezentant legal al persoanei cu handicap Pană Raul Antonio2021/02/03
Dispozitia 16/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 15/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Burlacu Nadia – Violeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Burlacu Ana Maria din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 14/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Budiș Maria – Marinela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 13/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Holban Elena – Magdalena în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Holban Antonio – Laur – Elias din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 12/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ungureanu Simona – Georgiana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Strîmbei Rafael – Valeriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 11/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Surugiu Mirela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Surugiu Nicolae – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 10/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lespezeanu Mihaela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Lespezeanu Daniel – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 9/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Catrina Luiza Gabriela2021/01/22
Dispozitia 8/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Burlacu Ștefan2021/01/22
Dispozitia 7/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna ianuarie2021/01/22
Dispozitia 6/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.01.2021 – 31.03.2021, pentru domnul Mangalea Ion2021/01/21
Dispozitia 5/2021privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Enache Sorina – Adriana din funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol, fond funciar, activități veterinare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/11
Dispozitia 4/2021privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Brînză Drăgulin2021/01/06
Dispozitia 3/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Puiu Neculai curator al persoanei cu handicap Puiu Nastasia2021/01/06
Dispozitia 2/2021privind constituirea și numirea Comisiei responsabile pentru acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD2021/01/06
Dispozitia 1/2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A rezultat la finele anului 2020, din excedentul anilor precedenți în sumă de 1.777.455,06 lei2021/01/05

Comments are closed.