Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 16/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap acordată la nivelul comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 15/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Burlacu Nadia – Violeta în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Burlacu Ana Maria din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 14/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Budiș Maria – Marinela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 13/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Holban Elena – Magdalena în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Holban Antonio – Laur – Elias din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 12/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Ungureanu Simona – Georgiana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Strîmbei Rafael – Valeriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 11/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Surugiu Mirela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Surugiu Nicolae – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului , judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 10/2021privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei Lespezeanu Mihaela în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Lespezeanu Daniel – Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/27
Dispozitia 9/2021privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru Catrina Luiza Gabriela2021/01/22
Dispozitia 8/2021privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2, pentru domnul Burlacu Ștefan2021/01/22
Dispozitia 7/2021privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna ianuarie2021/01/22
Dispozitia 6/2021privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi persoanelor singure pentru perioada sezonului rece : 01.01.2021 – 31.03.2021, pentru domnul Mangalea Ion2021/01/21
Dispozitia 5/2021privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Enache Sorina – Adriana din funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, studii superioare, Compartiment Registrul agricol, fond funciar, activități veterinare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău2021/01/11
Dispozitia 4/2021privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Brînză Drăgulin2021/01/06
Dispozitia 3/2021privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru Puiu Neculai curator al persoanei cu handicap Puiu Nastasia2021/01/06
Dispozitia 2/2021privind constituirea și numirea Comisiei responsabile pentru acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD2021/01/06
Dispozitia 1/2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare – sursa A rezultat la finele anului 2020, din excedentul anilor precedenți în sumă de 1.777.455,06 lei2021/01/05

Comments are closed.