Proiect de hotărâre

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din cadrul Asociației

Citeste mai mult

Proiect de hotărâre

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Mihăilești în cadrul Asociație

Citeste mai mult

Proiect de hotărâre

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa în cadrul Asociație

Citeste mai mult

Proiect de hotărâre

privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a Serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr. 802/14.06.2021, prin încheierea unui act adițional

Citeste mai mult