Dezbateri publice

TitluData
Dezbatere publica – Proiectul Bugetului local pe anul 20242024/01/12
Dezbatere publica – Proiect impozite si taxe locale pentru anul 20242023/10/16
Dezbatere publica – Proiectul Bugetului local pe anul 20232023/01/03
Dezbatere publica – Programul anual al achizitiilor publice pe anul 20222022/01/13
Dezbatere publica – Proiectul Bugetului local pe anul 20222022/01/13
Anunt public – Proiect stabilire tarife transport si depozitare deseuri2021/11/22
Anunt public – Proiect privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău2021/11/20
Dezbatere publica – Proiect impozite si taxe locale pentru anul 20222021/10/18
Anunt public – Proiect privind completarea art.2 din H.C.L. Valea Râmnicului nr.6 din 28.01.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău și darea în administrare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori2021/09/08
Anunt public – Proiect privind amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții și demolări2021/08/05
Dezbatere publica – Proiectul Bugetului local pe anul 20212021/04/05
Dezbatere publica – Proiect Strategie de Dezvoltare Locala pe perioada 2021-20272021/01/01

Comments are closed.