Dispozitia 95/2022

privind desemnarea doamnei Porumb Alina – referent II, Compartiment Registrul agricol și fond funciar din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, pentru primirea, verificarea și înregistrarea contractelor de arendă într-un registrul special

Bookmark the permalink.
Inapoi